Детайлите са от значение дали ще приемете дадена работа

Този път това е Биляна Витанова –психолог, в началото на своята кариера, която споделя своя подход и наблюдения в процеса на търсене на работа, през който преминава.

HCS: Биляна, защо търсите работа?

Биляна: Искам да започна да трупам опит по специалността си.

HCS: Какво правите, за да намерите подходящото за Вас работно място?

Биляна: Кандидатствам по обяви и проявявам самоинициативно интерес да работя в сдружения, които харесвам.

Публикувано във факти.бг:

HCS: А какви канали използвате?

Биляна: Страницата на големи специализирани сайтове за работа и разговарям с колеги, които имат информация за възможности.

HCS: Срещала ли сте случай, който според Вас е пример за добра практика при процеса за подбор на кадри?

Биляна: На едно от интервютата, на които бях, трябваше да реша казус. След това интервюто продължи с дискусия по казуса – как самооценявам представянето си, с какво съм успяла и какво ме е затруднило. Това ми помогна сама да добия представа доколко подготвена съм за предлаганата работа и да участвам в интервюто с реалистична нагласа какво и колко мога да предложа като кандидат.

HCS: Имате ли впечатление за метод, използван в процеса на подбор, който според Вас е най-ефективен?

Биляна: Харесвам възлагането на работни задачи, идентични с тези в длъжностната характеристика. Решаването на ситуации е много добър метод, за да се изпитат уменията, които кандидатът твърди, че притежава и да се провери до колко той разбира какви качества и компетенции са нужни точно за дадена позиция.

HCS: Бихме искали да поговорим и за случай, който според Вас е пример за лоша практика при процеса на подбор?

Биляна: Започване на интервюто с подкана: „Разкажи ни малко повече за себе си”. Намирам го за неконкретно и мързеливо, предвид че автобиографията е принтирана пред тях и се предполага, че вече е прочетена. Като лоша практика определям и безкрайното говорене на интервюиращия за компанията и като цяло доминирането му в разговора. Опитите за фамилиарничене и въвличане в разговори, излизащи извън целите на интервюто също са неприемливи за мен.

HCS: Какво е мнението Ви за най-неефективен метод, използван в процеса на подбор?

Биляна: Методите, базирани изцяло върху самооценяване на кандидата.

HCS: Интересува ни какво е важно за Вас, за да приемете дадено предложение?

Биляна: Ясните очаквания от страна на компанията, както и навременния и открит разговор за възнаграждението. Изразеното разбиране, че наемането е взаимна, партньорска услуга, също е от значение.

HCS: Как търсите информация за бъдещ работодател?

Биляна: Правя проучване в интернет, разговарям с бивши служители.

HCS: В края на разговора ни, какво послание бихте отправила към тези, които ще прочетат това интервю ?

Биляна: Интервюто е като романтична среща – и двете страни имат най-голям интерес максимално рано да разберат доколко си подхождат и какво могат да си дадат. Двупосочната откровеност е „win-win”. Всеки заслужава обратна връзка, поднесена с уважение и загриженост. Бих желала да обърна внимание на това, че добрите кандидати също оценяват компанията (интервюиращия) през цялото време. Детайли като ръкостискане, (не)точност, (не)изключване на звука на телефона, (не)предлагане на кафе/вода, прекалено бързо преминаване на „ти”, разминаване във вербалните и невербалните послания имат значение.

HCS: Бихте ли направила препоръки към поекта „Кандидатите споделят”?

Биляна: Намирам за важно да се систематизира и направи максимално достъпна събраната информация. Смислен проект, желая Ви успех!