Q&A

  1. Какви са разликите между традиционния подбор и онлайн подбора?

   

a. Основната разлика е, че при онлайн подбора се ангажираме да Ви изпратим 3 индивидуално подбрани за Вас оферти в рамките на 5 работни дни. При традиционния подбор не се ангажираме , тъй като при провеждането на интервютата се съобразяваме с нашите клиенти – така процеса е качествен, но отнема повече време отколкото при онлайн подбора.


  2. По-бързо ли бих получил резултата от онлайн подбора?  

  a. Целият процес при онлайн подбора е по-бърз, поради гъвкостта при организирането на срещите с кандидатите и работодателите, затова и по-бързо ще получите отговор от работодателя.

  3. Ще получа ли feedback относно представянето си от вашата фирма, в случай че не бъда
одобрен?


    a. Ценим откровеността и времето Ви, затова ще ви дадем feedback.


  4. Смятате ли, че качествата ми биха били паснали по-добре на друга работна позиция?

     a. Ако смятаме, че вашите качествата и опит няма си паснат толкова добре с офертата, по която кандидатствате, ще бъдем откровени с Вас. Тъй като целим да изпращаме кандидати с минимум 85%-90% покритие от изискванията на работодателите, ако смятаме че ще си паснете по-добре с друга оферта – ще бъдем откровени с вас.

5. Колко време след провеждане на интервюто ще получа обратна връзка?


   a. Ангажираме се да се свържем след една седмица с кандидата, но това не свързано с обратната връзка на работодателя.


  6. Кога се разбира името на фирмата, за която кандидатствам?


    a. По време на първото ви интервю с нас.


  7. През колко етапа(интервюта) трябва да премина, за да бъда нает ?


    a. При всеки работодател е различно. Обикновено, след интервюто на Human Capital Store, работодателя провежда 1 интервю. Но тъй като работодателят решава вътрешния процес на подбор на компанията и дали той ще включва допълнителни изисквания и етапи – процеса се различава от компания до компания.

  8. Колко време отнема целият подбор?


    a. Зависи от множество фактори. От наша страна, ние се стремим да работим бързо и прецизно. Опитът ни подсказва, че в срок от 2-3 седмици след нашето интервю, кандидатът получава обратна връзка от работодателя.

  9. Бихте ли описали фирмената култура?    

   a. Не работим с фирми и прекратяваме работата си с фирми ако разберем, че те не предлагат пълната работна заплата на служителите си или променят предварително уговорените си условия след успешно нает кандидат.

  10. Ако съм клиент бих се интересувал от това от колко време фирмата е на пазара, какви и колко са другите ѝ клиенти, подробности около самия процес на наемането им за правенето на подбор за моята компании.

  a. Human Capital Store стартира своята дейност на 6 ноември 2009 г., но опитът ни в HR сферата датира от преди тази дата. Работили сме с различни фирми – малки, големи , известни, неизвестни, развиващи се във всевъзможни сектори…
b. Освен процесът на подбор на кандидати, Human Capital Store също така следи и получава feedback от наетите служители във първия, третия и шестия месец от наемането му. Така поддържаме връзка с кандидатите и работодателите, но и им помагаме да се адаптират към новата среда.

  11. Как разбирам е резултата от подбора?


    a. Обикновено първо звъним по телефона, но ако не получим отговор се свързваме с вас чрез e-mail.


  12. Къде провеждате интервютата?


    a. При онлайн подбора се съобразяваме с възможността на кандидатите или фирмата. Работим с доста платформи, така е сме гъвкави и можем да ви предложим доста опции.    b. При традиционния подбор срещите се провеждат в нашия офис.


  13. Колко продължава едно интервю?


    a. Интервюто е с продължителност от 1 час, но някои клиенти имат допълнителни изисквания, като въпросник, тестове, задачи, които отнемат повече време. Ако вашето интервю се очаква да се удължи поради наличието на допълнителни изисквания – ние ще ви предупредим.

14. От един човек или от група от хора се осъществява подбора?

a. Стандартното интервю при нас се провежда от 1 човек, като уведомяваме
предварително при наличието на допълнителен обучаващ се колега.
b. При клиентите ни броят на интервюиращите варира от 1-5, като отново
уведомяваме предварително кандидата.


  15. Трябва ли да предоставя някакви документи?


    a. След като сте поканен на интервю, ние разполагаме с вашето CV. Ако изникне нужда от допълнителни документи (препоръка, портфолио, сертификат, резултат от тестове) ще ви поискаме предварително.


16. Ще трябвали да платя на фирмата за подбор ако ми намери работа?


a. Не. Има закон според, който получаваме възнаграждението си от работодателя, който търси кандидати. Ако фирма за подбор ви таксува – можете да подадете жалба към Агенцията по заетостта. Ако работодателят се опита да ви таксува, можете да подадете жалба и срещу него.

17. Всички услуги на фирмата за подбор ли са безплатни за мен?


a. Не, можете да се запознаете с предоставяните от нас услуги, както и цената им

  18. Подписвам ли някакъв договор с фирмата за подбор?


    a. Да, според законовите изисквания подписвате договор за подбор като по този начин се съгласявате да използваме CV-то Ви, но иначе не би трябвало да има финансови изисквания. Договорът представя изискванията и задълженията на Human Capital Store и на кандидата.

 

Въпроси на работодателя

  1. Какви са разликите между традиционния подбор и онлайн подбора?


    a) Основната разлика е че при онлайн подбора се ангажираме да ви пратим 3 индивидуално подбрани за Вас кандидатури в рамките на 5 работни дни. При традиционния подбор не се ангажираме , тъй като при провеждането на интервютата се съобразяваме с нашите клиенти – така процеса е качествен, но отнема повече време отколкото при онлайн подбора.

  2. Колко бързо бихте намерили кандидати?


    a. Зависи от метода на подбор и от това колко е специфична работната оферта. При онлайн подбора се ангажираме да Ви изпратим 3 индивидуално подбрани кандидата в рамките на 5 работни дни, понеже е много по-лесно, удобно и бързо да се провеждат интервюта онлайн. При традиционния подбор липсва
тази гъвкавост при провеждането на интервютата, тъй като гледаме да се съобразяваме с това кога е удобно на кандидатите.

3. Колко кандидате изпращате на интервюта?


    a. И при традиционния подбор, и при онлайн подбора, ние изпращаме кандидати, които покриват минимум 85-90% от характеристиките зададени от клиента. Нямаме зададена квота за бройна кандидати, които изпращаме – обикновено подбираме малък брой кандидати, които изпращаме на интервюта. Тъй като не таксуваме допълнителното изпращане се стараем да намерим правилните хора от първия път.

  4. Какво е заплащането за услугите Ви и как протича самото плащане – наведнъж, предварително, на части…?

    a. Можете да видите предлаганите от нас услуги, както и да разберете повече за заплащането им тук – *тук ще има линк към страницата or something like that*

  5. Колко често избраните от вас кандидати се оказват не достатъчно добри?


    a. В около 5% от случаите. Стараем се да минимизираме този риск, тъй като предлагаме безплатно „заменяне“ на кадри – ако в срок до 6 месеца вие не сте доволни от подбрания от наш кандидат, ние ще ви намерим други кандидати, които да отговарят на вашите изисквания, безплатното.


  6. Има ли сте случаи да не намерите подходящи кадри?

    a. Да, има ли сме. Някои от примерите, когато не сме намирали кандидати включват:
    i. Клиентската фирма решава да издигне свой служител до позицията, за която кандидат.
    ii. Клиентската фирма обявява работна позиция за нова и непозната за тях професия и в резултат на което често променя условията и изискванията към кандидатите.
    iii. Клиентската фирма е решила да избърза при подбора на
много специфична работна оферта.
iv. Кандидатите се отказват при нереалистични оферти/лоша
репутация на фирмата.

  7. Има ли определен брой кандидати, които се изпращат към нас за седмица или е спрямо постъпилите кандидатури?


    a. Ангажираме се срок; брой кандидатури само при онлайн подбора. При традиционния подбор не се ангажираме тъй като гледаме да се съобразяваме с свободното време на клиентите си и това отнема време при организирането на интервюта.

  8. Какво става, ако след започване на работа не съм доволен от изпратения кандидат?


    a. Ако в срок до 6 месеца вие не сте доволни от подбрания от наш кандидат, ние ще ви намерим други кандидати, които да отговарят на вашите изисквания, безплатното. Но ние се стараем да подберем най-добрите възможни кадри за вас от първия път, тъй като безплатното търсене е за наша сметка.

  9. Къде провеждате интервютата?
    a. При онлайн подбора се съобразяваме с възможността на фирмата. Работим с
доста платформи, така е сме гъвкави и можем да ви предложим доста опции.
    b. При традиционния подбор срещите се провеждат в нашия офис.