Human Capital Store предлага решения по подбор, развитие и задържане на кадрите

За нас

Екипът на Human Capital Store знае, че привличането и задържането на най-добрия кандидат е същественият елемент от бизнес успеха. Така се роди нашата идея да “отворим магазин“ за инструментите, които използваме при подбора и селекцията, задържането и развитието на служителите. При нас клиента получава възможността сам да избере инструментариума, който се вписва най-добре в неговата концепция за услугите, които предлагаме.
Human Capital Store като партньор не като доставчик

Водейки се от сентенцията, че „Доволният клиент се хвали на трима, а недоволният се оплаква на тридесет”, ние от “Human Capital Store” се стремим да следваме интересите, ценностите и целите на своите клиенти. Ние акцентираме върху взаимоотношенията между клиент и консултант, като ясно дефинираме специфичните цели, задачи, ресурси, фиксирано начало и край на всеки проект. При нас вие получавате възможността сами да изберете инструментариума, който се вписва най-добре във вашата концепция за управление и развитие на човешкия капитал. Качеството на предлаганите от нас услуги е съвкупност от четири компонента: ОПИТ; СПАЗВАНЕ НА ДОГОВОРКИ; ПЕРСОНАЛНА УСЛУГА; ЕТИКА.

 • Опит

  Консултантите ни имат дългогодишен опит

 • не само обещания

  Human Capital Store се заема да работи само по проекти, които може да доведе до желан от клиента резултат

 • Вашата услуга

  Клиентите ни избират инструментите, които могат да се ползват при дадена услуга, за да изберат тези, които съответстват на организацията

 • етика

  Спазваме човешка и бизнес етика, която не ни позволява да разпространяваме информация, която не е съгласувана предварително с клиент или кандидат

Освен че обичаме това, което правим, ние се отнасяме към работата си много отговорно и знаем че действията ни имат последваща реакция. Екипът ни активно участва в различни социални дейности, насочени към обществото без да приема тези си интереси като задължение.

Ценности

През годините работа ни е направило впечатление, че най-добро сътрудничество сме имали с клиентите, които са имали същите като нашите ценности
Откритост

Не мислим че е слабост да кажем на клиент че не можем или изпитваме трудност да се справим с даден проект. Очакваме клиента ни да бъде открит с неговите “слабости”. Според нас всеки проблем може да се поправи с откритост към другата страна.

Имидж

Работим само с работодатели, които са наясно, че най-важният капитал за всеки бизнес са хората.

Етика

Разбираме че всеки има свое разбиране за света и на тази основа се гради отношението му спрямо другите хора, спрямо себе си и заобикалящата го среда, но за да изградим партньорски отношения с клиентите ни вярваме че двете страни трябва да спазваме вече установените в бизнеса правила за начини на общуване и поведение.

Услуги

Описаните по-долу услуги са основата, на която стъпваме при разработването на индивидуално предложение към клиента.
Подбор
Подбор
Това е най-често извършваната от нас услуга. Процес на подбор при Human Capital Store има общо 13 етапа. Няколко са задължителни, други са пожелателни, трети не съответстват за дадената длъжност. Клиента се запознава предварително с всички етапи, за да ни даде неговото мнение, дали би искал да се промени процеса, или нашето основно предложение го удовлетворява.
Организационно консултиране
Организационно консултиране
Една част от проектите ни съчетават нашите знания и тези на наши партньори, които са експерти в областта си и с които работим в екип.
Компетентностен модел
Компетентностен модел
Тенденцията за изграждане на компетентностен модел за дадена длъжност придобива голяма устойчивост при подбора, управлението и задържането на служителите в дадена организация. Human Capital Store предлага тази услуга като самостоятелна или в пакет с други наши предложения.
Кариерно консултиране
Кариерно консултиране
За бизнеса услугата Кариерно Консултиране може да бъде полезна услуга при наличие на планирани съкращения на част от персонала, както и при желание за изследване на мотивация, удовлетвореност, желание и възможности за развитие на служителите.
Външен HR отдел
Външен HR отдел
Тази услуга е за компаниите, които все още нямат изграден HR екип, но осъзнават нуждата от такива услуги.
Обучения
Обучения
Съвместно с утвърдени лидери в бранша, в който работят ние провеждаме обучения за: Умения за преговори, Презентационни умения, Дефиниране на цели, Комуникация, Управление на конфликтите, Аргументиране, Управление на продажбите, Планиране и провеждане на промоционални мероприятия, Продажби по телефона, Работа в екип, Самомотивация и мотивация на персонала и др.
Екипни дейности
Екипни дейности
Ние от Human Capital Store разделяме екипните дейности на два типа: • Team Building програмите, които предлагаме се фокусират върху индивидуалните потребности на всеки един клиент, затова изготвянето на всяка програма представлява задълбочено изследване на екипните взаимоотношения.   • Team events програмите включват организиране на забавни събития, целящи да отбележат важен за клиента момент от фирмената култура.
Тестване
Тестване
Екипът на Human Capital Store е сертифициран да работи с адаптирани за България личностни тестове за оценяване. Също така с наши партньори предлагаме: – центрове за оценка/развитие; – оценка на организационния климат; – 360 градусова обратна връзка.
Подбор на хора с увреждания
Подбор на хора с увреждания
Проектът ни „Подбор на хора с увреждания” е в своето начало и предстои да се разгърне. Чрез него имаме желание да подкрепим реализирането на хора с увреждания на пазара на труда, както и да работим с компаниите, които не само на думи и според фирмени документи, но и в действителност, искат да създават работни места за хора с увреждания.

Важни документи

Работата ни като посредник изисква спазване на редица административни изисквания, с които ние се съобразяваме. Част от документите тук удостоверяват правото ни да предлагаме услугите ни. Други документи са показани, за да информират нашите клиенти /работодател и/или кандидат/ какви формуляри се попълват при нас.

Constant Connection