Услуга с кауза

http://streetwatch.bg/StreetInside/kariera/usluga-s-kauza

 

Компания за подбор на служители си е поставила за цел да отвори пазара на труда за хора с увреждания

 

Хората с увреждания често са нежелани от работодателите, въпреки че в много случаи са по-старателни и прецизни работници от останалите служители. В много случаи обаче работното им място трябва да бъде съобразено с техните физически особености и това отказва фирмите от идеята да наемат подобни служители, въпреки че според българското законодателство съществуват квоти за наемане на хора с физически проблеми и данъчни облекчения.

Много управители на компании се притесняват, че човек със специфични нужди не би могъл да работи пълноценно и би могъл да бъде в тежест на колегите си. Изследванията обаче доказват точно обратното – в повечето случаи хората, които имат някакъв здравословен проблем или физическо ограничение, са много по-старателни служители и сплотяват екипа.

Управителят на компанията за човешки капитал „Хюмън Кепитал Стор“ Мирослава Николова е решила да промени ситуацията на пазара на труда, предлагайки специализирано посредничество между компаниите, неправителствените организации на хора с увреждания и самите кандидати за работа от тази група. За нея това е услуга с кауза, която да разчупи стереотипа и стигмата в обществото, като покаже ползите и за двете страни от този процес.

 

Един от десет има работа 

 

Макар да не съществуват точни статистически данни, процентът на безработица сред хората с увреждания е значително по-висок от този на останалите групи на пазара на труда. 689 187 са регистрираните хора с трайни увреждания у нас по данни на НОИ към края на 2015 година. От тях 281 000 са в трудоспособна възраст, но по неофициални данни само около 10% от тях работят. Основният проблем пред тези хора е намирането на работа. В повечето случаи те са заети в специализирани предприятия или кооперации, които обаче са само 325 за територията на цялата страна.

Извън специализираните кооперации работят основно хората с по-леки увреждания – със заболявания на двигателния апарат, сърдечно-съдови увреждания, или такива, които към момента на поставяне на диагнозата си, са били наети. Процентът на заетост при хората със зрителни проблеми например е много под 10 на сто. Не защото тези хора не са способни да се занимават с програмиране, предлагане на услуги или участие в производствен процес, а защото е необходимо да ползват специализиран софтуер и адаптирано работно място, което изисква инвестиция. Още по-сериозен е проблемът пред хората с ментални затруднения, където работещите са единици.

„Като цяло съществува нагласа на пренебрежение към тези хора и възможностите им за наемане на работа. При задълбочена оценка на уменията и подходящи обучения за тяхното развитие, хората с намалена трудоспособност могат да бъдат полезни в много сфери. В професии, свързани с предлагане на услуги, администрация, ресторанти, производство и други“, обяснява Мирослава Николова.

 

Ползите за фирмите 

 

В екипи, в които работят хора с увреждания, се наблюдава по-малко текучество. Фирмите ползват данъчни и административни облекчения при наемането на хора със специфични нужди и нивото на доверие от страна на кредитори, държавни институции и обществени организации към тях нараства значително. Съществуват много добри практики, които за съжаление не са намерили толкова голяма публичност и приемане в ръководителите на български компании, обяснява Николова.

Ролята на компанията е да свързва бизнеса, неправителствените организации и самите хора с увреждания. Да консултира компаниите за ползите, които биха имали при назначаване на човек с увреждане, предлагайки им подходящите кадри и заедно с това да информира организациите на хора с увреждания за актуалните оферти на пазара.

„Заехме се с тази услуга, защото вярваме, че всеки човек може да бъде ангажиран на пазара на труда, стига да бъде намерен балансът между уменията му и работата, която извършва“, обяснява Николова.

В случай че сте заинтересована страна и имате желание да бъдете партньор или участник в проекта, можете да се свържете с компанията.