Human Capital Store предлага

на служителите

За нас

Ние от екипа на Human Capital Store разбираме напълно значимостта от подбора на правилните специалисти за бъдещето развитие на фирмите. Затова ние работим с компаниите и индивидуалните специалисти като оценяваме високо клиентското ни обслужване и го отдаваме като главна причина за успеха на клиентите ни. На фирмите ние помагаме при подбора и задържането на правилните кадри. На индивидуалните специалисти ние помагаме при намирането на желаната за тях работна позиция, както и при кандидатстването и оформянето на необходимите документи.
Human Capital Store като партньор не като доставчик

Водейки се от сентенцията, че „Доволният клиент се хвали на трима, а недоволният се оплаква на тридесет”, ние от “Human Capital Store” се стремим да следваме интересите, ценностите и целите на своите клиенти. Ние акцентираме върху взаимоотношенията между клиент и консултант, като ясно дефинираме специфичните цели, задачи, ресурси, фиксирано начало и край на всеки проект. При нас вие получавате възможността сами да изберете инструментариума, който се вписва най-добре във вашата концепция за управление и развитие на човешкия капитал. Качеството на предлаганите от нас услуги е съвкупност от четири компонента: ОПИТ; СПАЗВАНЕ НА ДОГОВОРКИ; ПЕРСОНАЛНА УСЛУГА; ЕТИКА.

 • Опит

  Консултантите ни имат дългогодишен опит в работа по услугите, които предлагаме.

 • не само обещания

  Human Capital Store не се заема да работи по проекти, които не може да довърши до край.

 • Вашата услуга

  Клиента получава информация за инструментите, които могат да се ползват при дадена услуга, за да избере тези, които съответстват на неговата организация.

 • етика

  Спазваме етични и бизнес правила, които не ни позволяват да разпространяваме информация, която не е съгласувана предварително с клиента.

Освен че искрено обичаме работата си и високо ценим предоставяните от нас „Решения“, Human Capital Store също и предлага „Социално отговорни дейности“. Те целят да променят обществото ни към по-добро чрез подобряването на работната атмосфера и състоянието на индивидуалните специалисти.

Ценности

През годините работа ни е направило впечатление, че най-добро сътрудничество сме имали с клиентите, които са имали същите като нашите ценности
Етичност

Дълбоко вярваме в наричаните от нас “човешка и бизнес етика”, според които ние не само спазваме официалния етичен кодекс на труда, но също така отказваме да работим с фирми които не уважават и ценят своите кадри.

Прецизност

За нас “клиентско обслужване” не е просто израз. Високо оценяваме нашето време и времето на клиентите си, затова работим с изключителна предцизност, точност и искреност в това да превърнем желанията на клиентите си в реалност.

Отдаденост

Ние от екипа на Human Capital Store наистина обичаме работата си. Независимо дали работим с фирмите или с индивидуалните специалисти, ние даваме всичко от себе си в работата си с тях.

Качество

Подбираме не само работните оферти, които предоставяме на индивидуалните ни специалисти, но и внимателно подбираме кадрите, които изпращаме на интервюта за фирмите. За нас е по-важно качеството, а не количеството.

Услуги

Описаните по-долу услуги са основата, на която стъпваме при разработването на индивидуално предложение към клиента.
Подбор на кадри
Подбор на кадри
Това е най-често извършваната от нас услуга. Процес на подбор при Human Capital Store има общо 13 етапа. Няколко са задължителни, други са пожелателни, трети не съответстват за дадената длъжност. Клиента се запознава предварително с всички етапи, за да ни даде неговото мнение, дали би искал да се промени процеса, или нашето основно предложение го удовлетворява.
Online подбор
Online подбор
Съвместно с утвърдени лидери в бранша, в който работят ние провеждаме обучения за: Умения за преговори, Презентационни умения, Дефиниране на цели, Комуникация, Управление на конфликтите, Аргументиране, Управление на продажбите, Планиране и провеждане на промоционални мероприятия, Продажби по телефона, Работа в екип, Самомотивация и мотивация на персонала и др.
Подбор на Top Management
Подбор на Top Management
Ние от Human Capital Store разделяме екипните дейности на два типа: • Team Building програмите, които предлагаме се фокусират върху индивидуалните потребности на всеки един клиент, затова изготвянето на всяка програма представлява задълбочено изследване на екипните взаимоотношения.   • Team events програмите включват организиране на забавни събития, целящи да отбележат важен за клиента момент от фирмената култура.
Обучения за подбор на кадри
Обучения за подбор на кадри
Екипът на Human Capital Store е сертифициран да работи с адаптирани за България личностни тестове за оценяване. Също така с наши партньори предлагаме: – центрове за оценка/развитие; – оценка на организационния климат; – 360 градусова обратна връзка.

Важни документи

Работата ни като посредник изисква спазване на редица административни изисквания, с които ние се съобразяваме. Част от документите тук удостоверяват правото ни да предлагаме услугите ни. Други документи са показани, за да информират нашите клиенти /работодател и/или кандидат/ какви формуляри се попълват при нас.

Работата на всеки, независимо дали се занимава с литература, музика, архитектура или каквото и да е друго, е негов автопортрет.