Подбор на хора с увреждания

„Подбор на хора с увреждания” е услуга с кауза, която Human Capital Store предлага от началото на 2016 г. след участие на управителят ни в сертифицирано обучение за професионални стандарти по управление на човешки ресурси на Българската асоциация за управление на хора. Стремим се да разработим и приложим социално отговорна стратегия, провокираща работодателите към създаване на работни места за хора с увреждания. Целта ни е да покажем на бизнеса ползите от такива служители и да подпомогнем хората с увреждания да намерят професионална реализация. Заехме се с тази услуга, защото вярваме, че всеки човек може да бъде ангажиран на пазара на труда, стига да бъде намерен балансът между уменията му и работата, която извършва. Наши партньори са от една страна сдружения, фондации, неправителствени организации, асоциации и други, които работят с хора с увреждания и от друга страна компании, с желание да създават работни места за хора с увреждания. Ролята ни е да бъдем свързващия елемент между бизнеса, неправителствените организации и самите хора с увреждания. Консултираме компаниите за ползите, които биха имали при назначаване на човек с увреждане и даваме на организациите информация с актуални възможности, за да насочат към нас свои клиенти, можещи да изпълняват дадена работа.

В обществото ни все още се забелязва пренебрежение към хората с увреждане и възможността им да бъдат наети на работа. Ние от Хюмън Кепитал Стор мислим, че при задълбочена оценка на уменията, последвана от подходящи обучения за тяхното развитие и подобряване, хората с увреждане могат да бъдат полезни в множество сектори. В професии, свързани с предлагане на услуги, администрация, ресторанти и др. Хората с увреждания могат да бъдат ресурс на ползи и повече резултати в компаниите. Те създават разнообразие в екипите и увеличават морала на работното място. Има данни, които сочат по – малко текучество на служители, когато в екипите има хора с увреждания. Работодателите ползват административни облекчения и нивото на доверие от страна на кредитори, държавни институции и обществени организации нараства значително. Съществуват много добри практики, които за съжаление не са намерили толкова голяма публичност и приемане в ръководителите на български компании. Нашата цел е подборът на хора с увреждания да бъде толкова необходим, колкото и подборът на хора, които нямат увреждания.

В случай че сте заинтересована страна и имате желание да бъдете партньор или участник в нашия проект, очакваме да се свържете с нас по имейл или телефон.

    Прикачи файл:

    [recaptcha]