Сертификат за членство – БАУХ

Горди сме да Ви съобщим, че Българската асоциация за управление на хора ни се довери и ни удостои със сертификат за членство. Хюмън Кепитал Стор вече е пълноправен член на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Благодарим за доверието!