Удостоверение № 250274 за администратор на лични данни

Администратор на лични данни (АЛД), е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни.

Сертификат за членство – БАУХ

Горди сме да Ви съобщим, че Българската асоциация за управление на хора ни се довери отново и ни удостои със сертификат за членство. Хюмън Кепитал Стор вече е пълноправен член на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Благодарим за доверието!

Сертификат за членство – БАУХ

Горди сме да Ви съобщим, че Българската асоциация за управление на хора ни се довери и ни удостои със сертификат за членство. Хюман Кепитал Стор вече е пълноправен член на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Благодарим за доверието!