Може да си подходящ кандидат и без да имаш опит

Следващият участник в проекта „Кандидатите споделят” на Human Capital Store е Димитър Куртев. В момента той преминава през процес на кариерно преориентиране. Разказва ни за впечатленията си от интервюта, в които убеждаваш работодателя, че си подходящия кандидат, без да имаш опит. Как подхождат иинтервюиращите в разговори с хора, търсещи ново поле на реализация?

HCS: За какви позиции кандидатствате в момента, Димитър?

Димитър: Брокер на недвижими имоти, продавач консултант и монтажник на ОВК.

HCS: Колко години е Вашият професионален опит до момента?

Димитър: 19 години работя в строителството и монтажните дейности.

HCS: Защо търсите работа?

Димитър: Промяната и търсенето са нужни на всеки за неговото развитие. През тези години станах експерт в професията си и имам нужда от работа в нова сфера, защото искам да уча и да придобия още умения. Имам желание за пряка комуникация с клиенти, затова се насочих към търговията и продажбите. Освен това в строителството отговорностите са много, а възнаграждението не е адекватно.

HCS: Какво правите, за да намерите подходящото за Вас място?

Димитър: Използвам предимно интернет, за да търся възможности и да се информирам за работодателите.

HCS: А какви канали използвате?

Димитър: Най-вече сайтове за работа.

HCS: Срещал ли сте случай, който според Вас е пример за добра практика при процеса за подбор?

Димитър: Добра практика е, когато по време на подбора имам възможност да се срещна и да разговарям с човека, който ще ми бъде пряк ръководител. Полезно е и за двете страни и дава възможност за информиран избор. Бих добавил като добра практика и пълното представяне на позицията, за която кандидатствам, така мога да съпоставя моите нагласи с очакванията на работодателя.

HCS: Имате ли впечатление за метод, използван в процеса на подбор, който според Вас е най-ефективен?

Димитър: Ефективно е, когато интервюиращият има отношение към кандидатурата на човека, с когото се среща. Важно е да бъде запознат с автобиографията и разговорът да бъде индивидуален, а не шаблонен. Обратна връзка след срещата също е елемент от ефективния подбор. Тя показва отношение към кандидата и му дава насоки, които да използва в търсенето на работа след това.

HCS: Бихме искали да поговорим и за случай, който според Вас е пример за лоша практика в процеса на подбор?

Димитър: Прави ми лошо впечатление, когато ме поканят на интервю, а след това претупат разговора с няколко въпроса, защото има много кандидати. За мен това дава важна информация какво мога да очаквам, ако започна работа при такъв работодател. Липсата на добро отношение оставя кандидата с усещане за изгубено време.

HCS:  Какво е мнението Ви за най-неефективен метод, използван в процеса на подбор?

Димитър: Неефективно е, когато интервюиращият няма подготовка да провежда интервю и да преценява опита и уменията на кандидата. Мисля, че една от функциите на интервюто е да усили желанието на кандидата да бъде част от компаниятa. Когато водещият на срещата не е подготвен, това е невъзможно.

HCS: Какво е важно за Вас, за да приемете дадено предложение?

Димитър: Обмислям предложение, когато съм получил възможността да се срещна с прекия ръководител на позицията, имам достатъчно инфорация за ролята, която ще заема, когато съм получил добро отношение и обратна връзка в процеса на подбор.

HCS: Как търсите информация за бъдещ работодател?

Димитър: Използвам интернет и разговарям с приятелите си.

HCS: В края на разговора ни, какво послание бихте отправил към тези, които ще прочетат това интервю?

Димитър: На хората, които си търсят работа искам да кажа, че е важно да имат самочувствие по време на интервю, да уважават себе си и цената на труда си. На работодателите, че е важно да мислят за служителите си и за тяхното развитие. Често пропускат, че екипът, с който работят, е основополагащ за успеха на компанията.