УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И ПОЛИТИКИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Поради прилагането на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент, ние от Хюмън Кепитал Стор ЕООД /Human Capital Store Ltd./ ЕИК/БУЛСТАТ 200914243; Седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. Ген. Ед. Тотлебен 53-55, адрес за кореспонденция гр. София 1404 ПК 87, телефони 02/4172723 и/или 0899602101, e-mail: gdpr@humancapitalstores.com , уебсайт: https://www.humancapitalstores.com искаме да Ви уведомим, че обработваме лични данни като администратор и/или като обработващ. Правното основание за обработване на лични данни за юридически лица от страна на Хюмън Кепитал Стор ЕООД/Human Capital Store Ltd. ще бъде при описани по-долу цели които включват обработване на лични данни във връзка с изпълнение на една или повече услуги, по която/които сте проявили интерес чрез изпращане на Ваша информация; да можем да удостоверим самоличността Ви; счетоводни цели; отчитане до АЗ /агенция по заетостта/ и други държавни институции; за комуникация с Вас. Използването на услугите ни, които са достъпни за Вас, ще считаме като Ваше изрично, недвусмислено и информирано съгласие и разрешение за администриране и/или обработване на личните Ви данни на основание на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива. Услугите ни към юридически лица са:

– подбор на служители

– външен HR отдел

– кариерно консултиране

– организиране на тиймбилдинг и други фирмени събития

– тестване на служители

– организационно консултиране

– обучения

! Проверявайте тук за актуализация на правилата, условията и политиките ни за поверителност, защото те ще бъдат винаги достъпни на сайта ни.

 

Нашите правила при обработка на Вашите лични данни:

– прозрачност

– поверителност на обработването

– ограничен срок на съхранение

– създаване на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

– законосъобразност

 

По-долу можете да се запознаете с нашата Политика за защита на личните Ви данни.

1.Предоставената от Вас лична информация събираме за следните цели:

– да изготвим оферта след получено запитване от Ваша страна

– да изпълним договорните си взаимоотношения

– да Ви изготвим фактура

– да Ви предоставим друг вид услуга, от която имате нужда

– да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща /с допълнително съгласие, ако е необходимо/

– да получим обратна връзка от Вас за нашите продукти и услуги   и

– да анализираме Вашата обратна връзка, за да подобрим нашето представяне  и

– за други цели, но само при допълнително съгласие.

2. Видове юридически лица, чиито данни се обработват
Human Capital Store Ltd.  обработва лична информация на юридически лица които:
– са осъществили директна комуникация с нас /по имейл, телефон, в лична среща или друга кореспонденция/

– са осъществили комуникация с нас /по имейл или друга кореспондения/ чрез трети страни /социални мрежи, сайтове за работа, работодатеи, колеги и други/.

3. Видове обработвани данни
Личните данни, които обработваме се предоставят от Вас в избрано от Вас количество и начин на предоставяне. При нас няма изисквания за задължително предоставяне на данни, но са ни необходими такива, чрез които да извършваме услугите си. След получаването на лични данни от Ваша страна, ще считаме като съгласие от Вас те да бъдат обработвани. Данните, които са ни предоставяни по Ваша преценка да обработваме с отговорност са: Данни, които се предоставят от юридическото лице при сключването на договор; Данни за сключеният договор; Информация за фактури; Имена, длъжност, подпис на представляващия; Адрес по управление и адрес на офиса; Телефонен номер; Имейл; Данни, които са нужни, за да се извърши услугата; Друга допълнителна информация, която юридическото лице е преценило, че иска да обработваме.

 

Пример за документи, които са изпратени от Вас по Ваша преценка и които съдържат лични данни, които бихме могли да обработваме и съхраняваме:

– заявка за подбор

– длъжностна характеристика

– договор

– имейли, чатове, смс и/или друга кореспонденция

 

4.Съхраняване на Вашата информация
Спецификата на нашата дейност изисква да спазваме всички приложими нормативни актове за защита и обработка на личните данни.

– изпратените от Вас документи ще бъдат съхранявани за период до 3 /три/ години от датата на стартиране на комуникация. След изтичане на този срок, Вие ще получите от Хюмън Кепитал Стор ЕООД/Human Capital Store Ltd. имейл с питане, дали желаете да продължим да съхраняваме информацията за Вас.
– кореспонденцията по имейл или регулярна такава ще бъде съхранявана в период на 5 /пет/ години.

! При случай на правен спор, Хюмън Кепитал Стор ЕООД / Human Capital Store Ltd. ще запази предоставената от Вас информация за срокове съобразени с действащото законодателство.

 

5.Лични данни – трети лица

възползвайки се от нашите услуги, можете да получите уеб сайтове на трети лица, за които не можем да твърдим,че спазват Регламента и Ви препоръчваме да проверявате винаги Условията за поверителност.

– Хюмън Кепитал Стор ЕООД / Human Capital Store Ltd. използва доставчици и подизпълнители
на услуги като сме изпратили писмено изискване  към тях да бъдат спазвани стриктно политиките ни на работа и имаме право по наша преценка да предаваме част или всички Ваши лични данни на физически лица ии фирми, които ще са обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили и при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

6. Други
– от Вас очакваме да ни предоставяте верни, пълни и актуални данни.
– Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си, чрез което Хюмън Кепитал Стор ЕООД /Human Capital Store Ltd. обработва Вашите лични данни като се свържете с нас на gdpr@humancapitalstores.com На този имейл можете да пишете също така и при възникнали въпроси относно условията, правила и политиките написани тук.