УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И ПОЛИТИКИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА Регламент ЕС 2016/679

Поради прилагането на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент, ние от Хюмън Кепитал Стор ЕООД /Human Capital Store Ltd./ ЕИК/БУЛСТАТ 200914243; Седалище и адрес на управление гр. София 1606, бул. Ген. Ед. Тотлебен 53-55, адрес за кореспонденция гр. София 1404 ПК 87, телефони 02/4172723 и/или 0899602101, e-mail: gdpr@humancapitalstores.com , уебсайт: https://www.humancapitalstores.com искаме да Ви уведомим, че обработваме лични данни като администратор и/или като обработващ. Правното основание за обработване на лични данни за физически лица от страна на Хюмън Кепитал Стор ЕООД/Human Capital Store Ltd. ще бъде при описани по-долу цели които включват обработване на лични данни във връзка с изпълнение на една или повече услуги, по която/които сте проявили интерес чрез изпращане на Ваша информация; да можем да удостоверим самоличността Ви; счетоводни цели; отчитане до АЗ /агенция по заетостта/ и други държавни институции; за комуникация с Вас. Използването на услугите ни, които са достъпни за Вас с искане за или без регистрация, ще считаме като Ваше изрично, недвусмислено и информирано съгласие и разрешение за администриране и/или обработване на личните Ви данни на основание на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива. Услугите ни към кандидатите са:

– предоставяне на информация за свободни работни места, по които Хюмън Капитал Стор ЕООД/Human Capital Store Ltd. има търсене за свои клиенти/работодатели

– помощ при създаване на документи за кандидатстване по обяви за работа

– кариерно консултиране

– съхранение на автобиографии и други документи с цел предлагане на подходяща отворена позиция в максимален период  до 3 /три/ години.

! Проверявайте тук за актуализация на правилата, условията и политиките ни за поверителност, защото те ще бъдат винаги достъпни на сайта ни.

 

Информация за новостите при Вашите права спрямо този регламент:

– да изискате достъп до личните си данни от нас, включително да искате информация с какви Ваши лични данни разполагаме в момента;

– да искате коригиране на Ваши лични данни при условие, че са неточни или непълни

– да възразите да обработваме Вашите лични данни / при възражение за обработване на лични данни, които са задължителни за предоставяне на дадена услуга, ние няма да можем да изпълним услугата към Вас/

– да имате преносимост на личните Ви данни

– да поискате изтриване на личните Ви данни

– да бъдете уведомен/а от нас ако Хюмън Кепитал Стор ЕООД/Human Capital Store Ltd. установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, с които разполага. Също така имате право да бъдете уведомен/а за мерките, които са или предстоят да бъдат предприети.

При условие, че решите да предприемете действие по написаните по-горе права, можете да се свържете с отговорното лице на gdpr@humancapitalstores.com

 

Нашите правила при обработка на Вашите лични данни:

– прозрачност

– поверителност на обработването

– ограничен срок на съхранение

– създаване на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

– законосъобразност

 

По-долу можете да се запознаете с нашата Политика за защита на личните Ви данни.

1.Предоставената от Вас лична информация събираме за следните цели:

– да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост

– да Ви предоставим друг вид услуга, от която имате нужда

– да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща /с допълнително съгласие, ако е необходимо/

– да получим обратна връзка от Вас за нашите продукти и услуги   и

– да анализираме Вашата обратна връзка, за да подобрим нашето представяне  и

– за други цели, но само при допълнително съгласие.

2.Видове физически лица, чиито данни се обработват
Human Capital Store Ltd.  обработва лична информация на физически лица които:
– са осъществили директна комуникация с нас /по имейл, телефон, в лична среща или друга кореспонденция/

– са осъществили комуникация с нас /по имейл или друга кореспондения/ чрез трети страни /социални мрежи, сайтове за работа, работодатеи, колеги и други/.

3.Видове обработвани данни
Личните данни, които обработваме се предоставят от Вас в избрано от Вас количество и начин на предоставяне. При нас няма изисквания за задължително предоставяне на данни, но са ни необходими такива, чрез които да извършваме услугите си. След получаването на лични данни от Ваша страна, ще считаме като съгласие от Вас те да бъдат обработвани. Данните, които са ни предоставяни по Ваша преценка да обработваме с отговорност са: Имена; Дата на раждане; Адрес; Телефонен номер; Имейл; Гражданство; Адрес по лична карта и/или местоживеене; Образование и допълнителни квалификации; Трудов опит /продължителност, позиция, работодател, отговорности и др./; Данни по лична карта; Интереси; Умения; Владеене на езици; Притежание за свидетелство за управление на МПС; Профил/и в социални мрежи; Изображение/снимка; Друга допълнителна информация, която физическото лице е преценило, че иска да обработваме.

 

Чувствителни данни
Според Регламента Вие не трябва да предоставяте информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни. При условие, че сте решил/а да ни предоставите такава информация, то ние искаме да Ви уведомим, че Вие изцяло поемате риска и отговорността. Примери за такива данни са: Ваш расов или етнически произход; Политически възгледи; Религиозни или философски убеждения; Членство в синдикални организации; Ваши генетични данни, Биометрични данни; Данни за здравословното Ви състояние; Данни за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация , и/или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

 

Пример за документи, които са изпратени от Вас по Ваша преценка и които съдържат лични данни, които бихме могли да обработваме и съхраняваме:

– автобиография

– мотивационно писмо

– сертификати за завършено образование, квалификационен курс или други

– снимка

– резултати от тестове /личностови, професионални, езикови и други/

– препоръки

– имейли, чатове, смс и/или друга кореспонденция

– портфолио

 

4.Съхраняване на Вашата информация
Спецификата на нашата дейност изисква да спазваме всички приложими нормативни актове за защита и обработка на личните данни.

– изпратените от Вас документи ще бъдат съхранявани за период до 3 /три/ години от датата на публикуване на обявата, по която сме получили Вашата кандидатура. След изтичане на този срок, Вие ще получите от Хюмън Кепитал Стор ЕООД/Human Capital Store Ltd. имейл с питане, дали желаете да продължим да съхраняваме информацията за Вас.
– кореспонденцията по имейл или регулярна такава ще бъде съхранявана в период на 5 /пет/ години.

! При случай на правен спор, Хюмън Кепитал Стор ЕООД / Human Capital Store Ltd. ще запази предоставената от Вас информация за срокове съобразени с действащото законодателство.

5.Лични данни – трети лица

възползвайки се от нашите услуги, можете да получите уеб сайтове на трети лица, за които не можем да твърдим,че спазват Регламента и Ви препоръчваме да проверявате винаги Условията за поверителност.
– трети лица, които могат да получат Вашите лични данни са компаниите, за които търсим служители и по която услуга за подбор Вие сте изпратил/а Ваши лични данни.

– Хюмън Кепитал Стор ЕООД / Human Capital Store Ltd. използва доставчици и подизпълнители
на услуги като сме изпратили писмено изискване  към тях да бъдат спазвани стриктно политиките ни на работа и имаме право по наша преценка да предаваме част или всички Ваши лични данни на физически лица ии фирми, които ще са обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили и при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

6. Други
– от Вас очакваме да ни предоставяте верни, пълни и актуални данни.
– Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си, чрез което Хюмън Кепитал Стор ЕООД /Human Capital Store Ltd. обработва Вашите лични данни като се свържете с нас на gdpr@humancapitalstores.com На този имейл можете да пишете също така и при възникнали въпроси относно условията, правила и политиките написани тук.