Технически ръководител

Търсим Технически ръководител в строителството. Клиентът ни стартира дейността си през 2016г. като предлага пълен инженеринг на услугите по изграждане на обекти на ниско и високо строителство, ремонтни и консервационни дейности и реконструкции.

Основните отговорности за тази позиция включват:

–      Организация за изпълнение на СМР;
–      Контрол на качеството;
–      Заявка за необходимите материали;
–      Провеждане на инструктажи;
–      Отчетност за изпълнените СМР.

Изискванията са:

–      Релевантно средно или висше образование;
–      Шофьорска книжка;
–      Да изпълнява поставените задачи в срок;
–      Да проявява инициатива за постигане на заложените цели.

Предложението:
–      5 дневна работна седмица с работно време от 8:00ч. до 17:00ч.;
–      Служебни мобилен телефон и автомобил;
–      Трудов договор, съобразен с трудовото законодателство.
Можете да кандидатствате, като ни изпратите автобиография си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014 

Услугите ни към кандидатите са безплатни. 

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

    Прикачи файл:

    [recaptcha]