Днес е световен ден на книгата. Това #ИзвънредноПоложение ни дава възможност да използваме времето по-пълноценно.