Мениджър на проекти


За свой клиент, който е голяма индустриална компания с международни клиенти и проекти
и с местоположение област Перник търсим

         Мениджър на проекти

Отговорности:

 • Изясняване на целите на проекта с клиенти
  • Планиране, координиране и проследяване реализацията на проекта от спецификацията до масовото производство
  • Планиране на задачите за проекта и определяне на ресурсите
  • Определяне на рискове, свързани с проекта
  • Постоянен мониторинг и докладване на напредъка на проекта до всички заинтересовани страни
  • Работа в тясно сътрудничество с екип от инженери
  • Комуникация с клиенти по отношение на техническите изисквания и сроковете за изпълнение
  • Спазване бюджета и сроковете на договора
  • Оценяване на проектните проблеми и взимане на решения за достигане на качеството
  • Управление на всички процеси чрез бизнес информационни системи

Изисквания:

 • Магистърска степен по инженерство
  • 3 години опит в управлението на проекти / програми
  • Много добри комуникативни умения
  • Умения за ръководене на проекти
  • Отличен английски – устен и писмен

Клиентът предлага:

 • Мотивираща заплата и бонусна система
  • Професионално обучение
  • Работа в приятна работна атмосфера
  • Възможности за професионално развитие

 

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014
НАШИТЕ УСЛУГИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ
Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

  Прикачи файл:

  [recaptcha]