Офис Администратор

 

Сферата на дейност на нашият клиент е Геологопроучвателна и Mинно-добивна. Във връзка с динамичното развитие на компанията и нуждата от разширяване на екипа, ние от Human Capital Store сме поели отговорността да намерим Офис Администратор.

Основни дейности:

– Да изготвя заявки, поръчки, както и да закупува необходимите материали и консумативи за работа;
– Комуникация с местни държавни институции;
– Приема и изпраща пратки чрез куриерски фирми;
– При нужда, да въвежда данни от измервания в Excel;
– Да следи за сроковете, в които трябва да бъдат заплатени битови и комуникационни сметки на компаниятa;
– Въвеждане на всички разходни фактури и документи в Excel;
– Посрещане на партньори и консултанти;
– Организиране и проследяване на целия административен процес;
– Отчетност пред Главен Геолог.

Изисквания за знания и умения:

– Много добър Английски език /писмен и говорим/;
– Умения за водене на бизнес комуникация;
– Лична организираност, приоритизиране и разпределение на задачите;
– Постоянство и последователност по различните задължения.

Предложението на клиента:

– 5 дневна работна седмица с 8 часов работен ден;
– Конкурентно възнаграждение ;
– Трудов договор, съобразен с българското законодателство;
– Възможност за започване на работа, която е изпълнена с динамика.

Уведомяваме Ви, че данните които ни предоставяте се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

За да кандидатствате: изпратете своята автобиография.

Лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

    Прикачи файл:

    [recaptcha]