Консултант подбор

Human Capital Store търси Консултант подбор

Фокусът на тази позиция е да работи по различни проекти по подбор, както и да създавапредложения за подобряването на предоставените услуги към дадена организация. Консултантът има важна роля при изпълнението на целите, заложени във визията на Human Capital Store, но не изискваме опит в тази сфера. Позицията работи по различни проекти, чиито дейности са описани по-долу.

Дейности извършвани от консултанта:

 • Установяваненаизискваниятазанабиранечрезизучаваненаорганизациятаи обсъждане на конкретнитенужди;
 • Разработване и прилаганенацялостнастратегиязанабиране и подбор;
 • Управление на процес по подбор /създаване на обява; селекция по документи; провеждане на интервю; тестване и др./;
 • Постоянна комуникация с кандидати, партньори, доставчици;
 • Работи съгласно установените стандарти, стратегии и политики;
 • Анализира и предлага своите препоръки за промяна и/или подобрение на дадена услуга/процес;
 • Изготвяне на седмични и месечни отчети, по отношение на собственото си представяне;
 • Осигурява своята експертиза в при стартиране на бъдещи проекти.

Нужни качества с ДА:

 • Възприема бързо нова информация;
 • Можеда работи самостоятелно по проектите, за които ще отговаря;
 • Лесно се адаптира към промени;
 • Има добър изкази грамотен писмен български език;
 • Му/ѝ стиска да вземерешение в ситуация, която го изисква;
 • Може да определя своите приоритети правилно;
 • Има поне една година опит с административни дейности.

Нужни качества с НЕ:

 • Mу/ѝ е проблем да комуникира с представители на различни възрасти, характери, социално положение;
 • Oсъжда хора, с които работата го/я среща;
 • Се отказва, когато среща съпротива;
 • Се свени да изрази своето критично мислене.

С какво можем да Ви спечелим:

 • Работа по различни проекти;
 • Заплата съставена от две части /основна + бонус, който е резултат от постигнатите резултати/;
 • Работно време, което да е в баланс с личен живот/за да се извършват работните задачи не е необходимо да се започва работа в 09:00ч./;
 • Работа имаме доста, но работните часове – 4, 6 или 8 на ден избирате Вие;
 • Разгръщане на потенциала в области, в които консултанта има желание да работи и се чувства силен;
 • Открита /понякога до болка/ комуникация между екипа.

Можедакандидатствате, катониизпратитеавтобиографиятаси.

Human Capital Store притежавалиценззапредоставяненапосредническиуслугиномер : 1783/ 30.09.2014.

Услугитекъмкандидатитесабезплатни.

УведомявамеВи, чеданните, коитонипредоставите, сеобработват и съхраняват в съответствие с изискваниятана ЗЗЛД и подлежатнаспециаленрежимназащита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:
– да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;
– да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

Прикачи файл:

[recaptcha]

Продължавайки да използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“. Научи повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close