Директор на частна детска градина

Human Capital Store търси Директор на частна детска градина, която предстои да бъде отворена септември месец. Нова, просторна сграда със собствен музикален и физкултурен салон, която се намира в полите на Витоша и е с обучение изцяло на английски език по IPC програма. Идеалният кандидат притежава лидерски качества и желание за развитие при използване на иновативни методи за обучение на деца.

Основни задължения и отговорности:

– Организира процеса по изготвяне на програмата за обучение;
– Изготвя необходимите документи към контролиращите органи и инситуции;
– Допринася за развитието на учебната дейност;
– Прилага разнообразни подходи и методи на обучение;
– Провежда индивидуални срещи с родители, които желаят детето им да посещава детската градина, като ги запознава с начина на работа и програмата по която се работи;
– Следи и контролира работата на учителите по отношение грижата към децата и провеждането на занимания;
– Участва в подбора на възпитателите и педагозите, които ще съставят екипа на градината.

Изисквания към кандидатите:
– Минимум 5 години професионален учителски стаж;
– Педагогическо образование – квалификационна степен Магистър;
– Английски език В2;
– Компютърна грамотност и административни умения;
– Работа в екип и способност за самостоятелно решаване на проблеми.

Какво ще получите:
– Възможност да изберете екипа, с който ще работите;
– Въвеждащо обучение за методиката, по която ще се работи в градината;
– Възможност за кариерно развитие;
– Осигурена храна и напитки;
– Работа в нова и интересна среда.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.
Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Целите, за които ще използваме Вашите данни са:
да Ви бъдем полезни при намирането на нова и/или по-добра работа, стаж или друга форма на заетост;
да Ви изпращаме съобщения по имейл, телефон, социални мрежи, регулярна поща.

    Прикачи файл:

    [recaptcha]