Кариерното консултиране като основа за успешна професионална реализация

Кариерното консултиране помага при избора, промяната или напускането на дадена работа и е достъпно на всеки етап от житейския път и развитие. Професията на човек често е един от най-значимите аспекти на зрялата възраст. Предприемането на нова кариера независимо дали за първи, втори или всеки следващ път, може да бъде стресиращо събитие, особено при интензивно[…]