За нас

Екипът на Human Capital Store знае, че привличането и задържането на най – добрия кандидат е същественият елемент от успеха на бизнеса. Работим, за да предлагаме услуги с висок стандарт на клиентите си, да спестяваме тяхното време и да постигаме дългосрочно сътрудничество. Тук е мястото да отбележим, че както клиентът избира партньор за доставчик на дадена услуга, така и ние избираме клиентите си. Нашите ценности са Етика, Имидж и Откритост и ни е направило впечатление, че клиентите, с които работим в дългосрочен план имат същите ценности. Етика – за нас е важно нашите клиенти да спазват основните правила при бизнес етиката по време на съструдничеството ни. Ние не поемаме проекти, зад които стоят клиенти, които не са отзивчиви или не разбират важността на съвместната ни работа. Имидж – Задължително правило при ново сътрудничество е да бъдем партньори с компании, които приемат и спазват кодекса на труда, и имат отношение към развитието на служителите си след тяхното назначаване. Откритост – Държим на добрия старт при всяко ново сътрудничество. Затова винаги преди да започнем, се договаряме за предстоящите стъпки, подхода, целите, които искаме да постигнем и отговорностите, с които всяка страна се ангажира. Част от културата на Human Capital Store е да изграждаме открита комуникация с работодателите и кандидатите по време на всеки етап от съвместната ни работа, защото опитът ни е научил, че липсата на такава комуникация води до двустранно разочарование. Екипът ни е гъвкав и може да отправи предложение за сътрудничество при запитване от страна на клиенти, опериращи в различни сфери на бизнеса, защото анализираме внимателно полученото запитване и се ангажираме да работим с даден работодател едва тогава, когато сме сигурни, че можем да постигнем целите. Приемали сме предизвикателства в работата си в секторите ИТ, ВРО, Търговия, Маркетинг и реклама, Образование, Логистика и спедиция, Консултантски услуги, Юридически услуги, Недвижими имоти, Туризъм, Административни и офис дейности, Строителство и други. Предоставяме на клиента да избере от инструментите, които предлагаме в „магазина” на Human Capital Store или да бъдем консултанти и заедно да преценим как най – ефективно клиента би реализирал целите си. Екипът ни спазва етиката в бизнеса и се отнасяме с уважение към информацията, с която разполагаме. Различни сме с това, че гарантираме и носим отговорност за качеството на работата си. След завършване на всеки проект продължаваме комуникация с клиентите, за да имаме обратна връзка и да можем да съдействаме при нужда. Услугите, които предлагаме са Подбор на служители, Организационно консултиране, Външен HR отдел, Организиране на тийм – билдинги и фирмени събития, Тестване на служители, Обучения, Кариерно консултиране, Помощ при наемане на чужденци и  Подбор на хора с увреждания. Една част от проектите ни съчетават нашите знания и тези на наши партньори, които са експерти в областта си и с които работим в екип. Нашият екип вярва, че всяка компания, трябва да намери своята кауза и да допринася за развитието на обществото. Каузите на Human Capital Store в момента са проектите „Кандидатите споделят” и „Подбор на хора с увреждания”. Чрез „Кандидатите споделят” си поставяме за цел посредством споделяне и дискусия на добри и лоши подходи при интервю за работа, да допринесем за развитието на професията Специалист / консултант по подбор в България и за подобряване на нейните стандарти. Проектът ни „Подбор на хора с увреждания” е в своето начало и предстои да се разгърне. Чрез него имаме желание да подкрепим реализирането на хора с увреждания на пазара на труда, както и да работим с компаниите, които не само на думи и според фирмени документи, но и в действителност, искат да създават работни места за хора с увреждания. Human Capital Store продължава да търси и мисли за своите каузи.

    Прикачи файл:

    [recaptcha]