За кандидат служителя е много важен психоклиматът

Кандидатите споделят.
Мениджърът продажби Любомира Петрова отговаря на въпросите на „Кандидатите споделят” на Human Capital Store. За нея подборът е двустранен процес, в който кандидатът се стреми да лансира себе си, а интервюиращият – компанията и нейните ценности. Личното отношение на работодателя към кандидатите и отделеното време да се запознае с техните хобита и интереси прави много добро впечатление. За сметка на това закъснението, пренебрежителното поведение и неглижираният външен вид са повод за критика и липса на доверие.
Любомира Петрова държи да е наясно с идеите, мениджмънт стила и корпоративната култура на новото работно място, преди да приеме предложението за работа. Старае се да набави тази информация чрез интернет, като проучва бъдещия работодател чрез сайта на компанията и социалните медии.
Г-жа Петрова вярва, че проектът „Кандидатите споделят” предоставя трибуна за градивна критика и приканва участниците да бъдат искрени.
HSC: Защо търсите нова работа?
Любомира: Напуснах предната.
HSC: Какво правите, за да намерите нова работа?
Любомира: Търся свободна позиция в различни компании.
HSC: Какви източници ползвате, за да намерите подходящи за Вас свободни работни места?
Любомира: Сайтове с обяви за работа, сайтове на компании, LinkedIn.
HSC: Разкажете за случай, който според Вас е пример за добра практика при процеса на подбор.
Любомира: Когато дадена компания звънне на кандидат, за да го покани на интервю, да демонстрира благодарност, че е кандидатствал и да покаже отношение към неговата личност.
HSC: Кой метод, използван в процеса на подбор, според Вас е най-ефективен?
Любомира: Интервю лице в лице.
HSC: Разкажете за случай, който според Вас е пример за лоша практика при процеса на подбор.
Любомира: Ще дам няколко примера от личен опит:
HSC: Какво е важно за Вас, за да приемете дадено предложение?
Любомира: Идеите, принципите и мениджмънт стила, който дадена компания изповядва. Те трябва да съвпадат с моите, за да съм сигурна в добрия психоклимат, който ще има, ако приема предложението.
HSC: Какви източници ползвате, за да намерите информация за бъдещ работодател?
Любомира: Сайтът и социалните медии на бъдещия работодател. Проверявам историята, социалните дейности, принципите му.
HSC: Има ли нещо, което съм пропуснала да Ви попитам, а е важно да се знае?
Любомира: Да – че добрият външен вид е от голямо значение при едно интервю за работа. Носенето на слънчеви очила по време на срещата, мръсните обувки и неглижираната визия са недопустими. И за двете страни.
HSC: Какво е Вашето послание към тези, които ще прочетат това интервю?
Любомира: Да не забравят, че едно интервю е двустранен процес. Така, както кандидатът трябва да представи себе си и своите възможности, така и работодателят трябва да „продаде” позицията и идеите на компанията.
HSC: Какви са препоръките Ви към проекта „Кандидатите споделят”?
Любомира: Да не се притесняват да бъдат искрени. Няма да обидят никого, а само могат да помогнат чрез такава градивна критика.
Автор: fakti.bg