За IT специалистите България вече е по-добра от чужбина

36 златни медала за иновативни продукти с високо качество раздаде Международният технически панаир „Есен 2017“. 3 от отличията грабна пловдивската фирма „Орак инженеринг“. Вестник „Стандарт“ започва представянето на медалистите с нейния създател и главен изпълнителен директор на „Орак груп“ Красимир Стоянов.

– Г-н Стоянов, „Орак инженеринг“ спечели за пореден път златни медали от панаира, но май сега счупихте собствения си рекорд с хеттирк. Бихте ли разказали повече за продуктите, които спечелиха панаирно злато?
– Да, по отношение на златните медали наистина получихме изключително висока оценка. С хеттрика от трите златни медала и получените до момента 20 златни ние счупихме всички рекорди в 73-годишната история на Международен технически панаир в Пловдив. Но по-важно е какво стои зад успехите. Това на първо място е огромен 20-годишен труд на едни от най-талантливите ни български ИТ специалисти, решили да останат и развиват таланта си в родината. Това са иновативни български продукти за управления на бизнес процеси, държавно управление и образование, които правят по-ефективна работата на над 6000 предприятия, държавни звена и учебни заведения от страната и чужбина.
– Казахте, че продуктът „Здравословно училище“ вече се използва в 850 учебни заведения. Той гарантира, че чрез карта с електронни пари детето ще пазарува само полезни храни, а няма да си харчи джобните за чипсове и боядисани сокчета. Доволни ли са децата и родителите? Сигурно и вашият син ви е казал как точно използва своята карта.
– Ние вече създадохме необходимата инфраструктура за защитен достъп до инструментите на облачната платформа „Здравословно училище“ и извършихме инсталацията й в над 850 училища (към 01.10.2017). За всички тези училища продуктът е изцяло достъпен, като ползването му през първата година може да бъде субсидирано от социалният фонд за иновации на Мастъркард. Технологията позволява не само пълна гаранция за това, че детето се храни здравословно, но и дава много удобства на родителите. Част от тях включват дистанционно заявяване на храна за децата, автоматичен контрол за алергени на детето към определени съставки в храни, онлайн заплащане на купони за училищно хранене, известие при получаване на храна от детето и т.н. Синът ми обича много чипс и захарни изделия (като всички деца) и никак не обича да се храни здравословно. В една от дискусиите ни на тема „вафли и бонбони“ ми каза, че не е виновен той, че яде чипс и вафли, а аз, че му ги купувам „на корем“. Е, аз като софтуерен инженер реализирах критиката му към мене. С Орак R6 „Здравословно училище“ аз съм отговорен родител, който подпомага и контролира здравословното хранене на децата си.
– Имат ли вече реализация другите два наградени продукта – „Онлайн училище“ и Point of sales and services All in One?
– „Онлайн училище“ и Point of sales and services All in One са съвсем нови продукти, които имат вече своите първи ползватели. „Онлайн училище“ позволява на училищните власти да получат за броени дни и без начални инвестиции модерен училищен сайт с куп крайно необходими за ученици, учители и родители функционалности. В момента около 70% от българските училища не разполагат с web сайтове, а само няколко десетки от училищните сайтове имат мобилна версия при условие, че българите ползват вече интернет предимно от мобилните си устройства. С Орак R6 „Онлайн училище“ бележникът, дневникът и много от хартиените документи стават изцяло цифрови. Това създава условия за подобряване на комуникацията между родители, учители и ученици. Последният награден продукт – Орак R6 Point of sales and services ( All in One), e иновативно решение, което може да работи както самостоятелно, така и като разширение на „Здравословно училище“. Този продукт позволява всяко магазинче да се включи в онлайн бизнеса само за 5 минути и без начална инвестиция. В режим на връзка със „Здравословно училище“ това позволява на всички лавки около училищата да предлагат онлайн здравословни храни, които се купуват с електронни пари. Особеното в случая е, че с тези „здравословни пари“ не може да се купува нищо, което не отговаря на наредба 37 на МЗ за здравословното ученическо хранене. При това родителят може да налага допълнителни рестрикции за определен артикул от номенклатурата на лавките, публикувани чрез онлайн частта на Орак R6 Point of sales and services (All in One).
– Казвали сте в интервюта, че в IT индустрията трябва да планираш за няколко години напред. Какво да очакваме в близко и в по-далечно бъдеще?
– В близко бъдеще очаквам степента на организация на процесите на бизнеса, държавното управление и образованието да излезе от етапа на „имитация“ и да навлезе в истинската си същност, известна като индустрия 4.0. Само така производителността на труда ще бъде адекватна на тази в Европа и САЩ (доходите и стандартът биха се доближили до тези на Запад), държавното и общинско управление ще излязат от фазата на „бюрократичния пост социализъм“ и ще се обърнат към обслужване на гражданите, а не обратно (както е сега за всички ни). Образованието ни ще продуцира таланти, а не получетящи немотивирани младежи за бюрата по труда. Ако това не се случи в по близко бъдеще, то по-далечното бъдеще на България е трудно предвидимо и доста песимистично!
– Как виждате бъдещето на IT индустрията? В кои сфери роботите ще сменят човека?
– ИТ индустрията е в разцвет и бъдещето й е гарантирано. За щастие, този сектор с дълга история в страната се запази, разви се и процъфтява. При условие, че се решат базовите неща в образованието, бъдещето в България е гарантирано. Малко са индустриите, в които изкуственият интелект и роботите нямат потенциал да заместят човека. Сфери като производство, транспорт са вече на прага на тези революция. За да не загубят хората, е нужен нов социален и икономически модел.
– Как стоят българските софтуерни фирми на международния пазар?
– Българските софтуерни компании стоят изключително добре във всички сфери на международния пазар. България е много добре разпознаваема в три ИТ сфери: висококачествен аутсорсинг, иновативен продуктов бизнес и отдалечени ИТ услуги. В тази сфера имаме феномена „обратна миграция“ – много български ИТ специалисти се завръщат обратно в родината, тъй като условията тук са по-добри от чуждите. Перспективите ни в софтуерния бизнес са отлични в случай, че преодолеем проблемите с образованието.
– Преодоляна ли е тенденцията да продаваме продукти, а не труд?
– И да, и не. Инерцията движи пазара все още към труд. Това е по-лесният бизнес, защото в него не е нужна съществена инвестиция или тя е свръх бързо възвръщаема. Процентът от компании, който развиваме „чист“ продуктов бизнес, е много по малък от тези, които продават само труд. За сметка на това постиженията на компаниите, които инвестират в продукти, са значителни и нормата на възвращаемост (при доста по-висока норма на риск, естествено) е несъизмеримо по-голяма. Въпреки че продуктовите компании в България печелят повече, то от гледна точка на брой заети ауторсинговите са водещи.
– Какво е бъдещето на кол центровете?
– Тези кол центрове, които съумеят да изградят специализирани компетенции на международни пазари, имат страхотно бъдеще. Останалите ще преминат през трансформация и ще се загубят скоро. Нашата компания също инвестира в съвместно дружество с водещ американски партньор за телепродажби и телемаркетинг на ИТ продукти и услуги („Пълдин телемаркетинг и телеселс“). За първите 2 месеца телемаркетинг центърът ни в Пловдив извърши успешни продажби на услуги и продукти към над 500 клиенти.
– Вашата компания спечели обществена поръчка на МОН за учебника по информатика за 5-ти клас. Как провокирате интереса на децата, много от които от малки си играят с компютри, а някои живеят в интернет?
– Този проект е изключително интересен за нашия екип поради социалния характер и възможността да подпомогнем реално обучението на децата в нашата сфера. За да провокираме интереса и направим учебното съдържание разбираемо за децата, ние подходихме по нетрадиционен способ за писане на учебно съдържание. Формирахме екип между деца от 5-ти клас на математическа гимназия в Пловдив и водещи ИТ педагози от Пловдивския университет. Педагозите зададоха методиката, която заедно с децата бе направена в максимално занимателен и четим за интернет поколението вид.
– В свои интервюта казвате, че обичате да пътувате и да опознавате чужди култури. Къде ви е било най-интересно?
– Да, съществена част от времето си пътувам по близки и далечни дестинации. По отношение на култура и история, най-интересно ми бе в Китай и Индия, по отношение на бизнес – САЩ, Великобритания, Дубай, Русия, по отношение на екзотика – Малдивите, Карибите и Пукет (Тайланд). Но всъщност от тези стотици пътувания открих, че цялата сентенция на култура и екзотика е налична в България и региона ни. Природата на България и Балканите е не по-малко интересна, културата ни е не по-малко древна и стойностна. Нека имаме очи и сърце да го оценим и да се гордеем с това!