Седмица на Емоционалната интелигентност

Human Capital Store ще вземе участие във втората международна конференция по Емоционална интелигентност. Най-ценният ни ресурс е ЗДРАВЕТО! Най-лесно постижимото богатство е ЗДРАВЕТО, само за хората, които са осъзнали колко значима роля имат техните емоции за качеството на живота и успеха им! Те знаят, че Емоционалната интелигентност е рецептата за здраве, за поддържане на здравен статус, здравословна връзка със средата и хората около нас!