Застрахователен експерт

Ние от Human Capital Store търсим Застрахователен експерт. Нашият клиент е Застрахователен брокер, който се занимава с посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и презастрахователни договори.   Отговорности: – Изготвяне на оферти към клиенти; – Издаване на всякакви видове полици към всички застрахователни компании; – Следене на падежиращи вноски и изтичащи полици; – Проследяване[…]