Съвместен проект с OS Bulgaria

Проектът, по който работим с OS Bulgaria за стандартизиране на тестове за образователно ориетиране „1,2,3 … Future!” и “Prospera” премина в етап обработване на попълнените тестове. Резултатите ще бъдат готови през месец Март. Екипът ни ще изпрати по имейл на всеки ученик, участвал в проекта, индивидуален доклад, който ще дава информация за резултатите. Благодарим на всички, които се включиха в проекта!