Синята карта – по ускорена и облекчена писта за всяка категория висококвалифицирани специалисти

Законодателните предложения за облекчаването на режима за получаване на Синя карта ще бъдат предложени днес в Народното събрание на групите на ГЕРБ и Обединени патриоти. По текста са работили 4 месеца експерти от социалното министерство, МВР, МВнР, Държавната агенция за българите в чужбина, както и специалисти от НАП. Това обяви в Министерския съвет вицепремиерът Валери Симеонов, пише в свои материал manager.bg.

С промените ще отпаднат всякакви специалности, които в досегашния вариант на Закона за трудова мобилност бяха определни като възможни по тях да бъдат наемани със Синя карта работници. Освен това се предвижда да отпадне изискването документът да се подновява всяка година от тези, които вече са я получили, което, по думите на Симеонов, е свързано с допълнителен разход на средства и време за издаване на нова пластика. Срокът на синята карта ще бъде удължен на 4 години и така всеки, който я е получил без всякакви допълнителни удостоверения и необходимост за препотвърждаване, ще може да я ползва в България за този период.

Дължимата такса от 400 лева ще бъде намалена на 100 лева, таксата на МВР също е намалена на 100 лева. Необходими са и 45 лв. за пластиката и така за 245 лв. общо ще може да се получи Синя карта.

Въвежда се и ускорена процедура за Синя карта на тези граждани на трети страни, които през последните 5 години са пребивавали в страната с някаква форма на трудово разрешение за работа. Урежда се въпросът за преминаване от кратскосрочна заетост от 90 дни към разрешение за издаване на 9-месечна работна виза, от регистрационен към разрешителен режим без да е необходимо да се напуска страната. Премахва се и заложеният досега в закона пазарен тест, който трябва да извършват работодателите за всяка специалност, по която биха желали да дадат Синя карта на определен специалист. Срокът за получаване на Синя карта ще бъде общо 37 дни.

Синята карта се дава на висококвалифицирани работници от трети страни.  За да кандидатства за Синя карта, чужденецът трябва първо да получи разрешение за упражняване на висококвалифицирана трудова заетост и виза за дългосрочно пребиваване. Разрешението за упражняване на високо квалифицирани работни места се издава от Българската агенция по заетостта в рамките на петнадесет календарни дни след подаване на съответното заявление и необходимите документи. Процедурата за получаване на разрешение от Агенцията по заетостта трябва да се започне от местния работодател на чужденеца и работодателят трябва да плати дължимата държавна такса. Досега Синя карта се издаваше предимно на IT специалисти.