Специалисти продажби и обслужване

За наш клиент – търговска банка, която разполага с клонова мрежа и представителства в страната и чужбина търсим

Специалисти продажби и обслужване

Ежедневни задължения и отговорности:
· Работи в съответствие със законовите нормативни документи и вътрешно банкови правила за работа
· Консултира настоящи и нови клиенти, относно пълната гама банкови услуги и продукти
· Продажби на банкови продукти и услуги на физически и юридически лица
· Отговаря за качественото обслужване на клиентите и навременно изпълненение на поставените задачи
· Извършва различни банкови операции /без каса/
· Обработка на постъпилите искания
· Привлича нови клиенти

Изисквания:
· Висока активност и способност за взимане на самостоятелни решения
· Добри комуникативни и презентационни умения
· Продажбени и административни умения
· Умения за работа в екип
· Компютърна грамотност
· Ведро и позитивно излъчване

Клиентът предлага:
· Дългосрочна заетост
· Обучение в процес на работа
· 5 дневна работна седмица с работно време от 08:30ч.до 17:30ч.
· Възможност за кариерно развитие при постигнати резултати

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014

НАШИТЕ УСЛУГИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Прикачи файл:

[recaptcha]