Работоспособността ще се оценява според уменията за гледане, слушане, учене, грижа за себе си

В хода на стареенето човек получава заболявания и увреждания, но те няма да бъдат взимани под внимание при експертизата на работоспособността. Ще се оценяват обаче физическите и умствените способности на човека по показателите движение, контрол на изпълнението, комуникация, гледане, слушане, говорене, съзнание и грижа за себе си, изучаване и прилагане на знания, приемане на промени и възприемане на безопасността, междуличностно взаимодействие, въздействие на алкохол и наркотични вещества, пише в-к „Дневник„.

Това предвижда концепция за реформиране на експертизата на работоспособността, внесена в Народното събрание от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Документът е обоснован с факта, че от 2001 до 2015 г. включително с трайно намалена работоспособност са оценени 728795 души, а разходите за инвалидни пенсии са се увеличили от 244.3 млн. лв. през 2001 г. на 1.7 млрд. лв. или седем пъти.

Предвижда се съществуването на сегашните трудово-експертни лекарски комисии (ТЕЛК) да се замени от две нови звена. Едното ще се занимава само с медицинската експертиза, която ще установява вида и степента на увреждане. След това друга комисия – за оценка на работоспособността, ще оценява дали с това увреждане конкретният човек ще може да работи и в каква степен на точно определено работно място.

Ще се оценява работоспособността само на онези хора, чиято медицинска експертиза е установила увреждане на физическото, психическото и умственото здраве за повече от 6 месеца спрямо нормалното за съответната възраст състояние. Заболявания и увреждания, обусловени от възрастта, няма да са предмет на оценката на работоспособността.

На тази база ще се определя срокът на загубената работоспособност в зависимост от нейната степен и възможностите за възстановяване. Той няма да е по-дълъг от 5 г. освен в случаите, когато възстановяването е невъзможно. При тях решението ще е безсрочно.

В документа не се изключва вероятността човек да има заболяване, но да е запазил изцяло своята работоспособност. Когато тя е загубена частично, работодателят ще получава препоръки за условията на труд и оказване на помощ и подкрепа.

Процедурата ще бъде максимално опростена като се предвижда възможност за електронно подаване и обработка на документи, се казва в концепцията. При шест състояния на здравето работоспособността е изключена – рак 4-та степен, диализно лечение, контролирано дишане, деменция, тежка или дълбока умствена недостатъчност, постоянна прикованост към леглото.