Професията на архитекта у нас е конкурентна, но нископлатена

Архитектурният сектор в България се развива бързо, но заплащането все още не е достатъчно високо. Средната възраст на работещите в тази сфера е под 30 години, а жените са повече от мъжете. Това са някои от основните изводи от проучване на агенцията за маркетингови изследвания BluePoint по поръчка на Асоциацията на архитектите в България, което се реализира за първи път у нас. В него са участвали 773 практикуващи професията от София и страната,пише karieri.bg

Това да, това не
Близо 85% от участниците смятат, че секторът е силно конкурентен, но близо две трети са на мнение, че в него е трудно да се постигне професионално израстване. За около 25% от анкетираните заплащането в сферата все още не е достатъчно високо, като едва 7% казват, че дейността им е добре платена. Други недостатъци са твърде тежките отговорности, организацията на работния процес и административната работа, с която се сблъскват.

От друга страна, това, което мотивира българските архитекти, са интересните проекти, екипната работа, креативността и възможностите за кариерно развитие, сочат още данните. Мнозинството от анкетираните посочват модерното работно място като важен фактор за своята реализация. Очакванията им към работодателите са да бъдат в крак с новите технологии и да предоставят добри възможности за кариерно развитие, гъвкавост и подходяща работна атмосфера. Близо 14% от участниците виждат бъдещето си в бранша като главни архитекти, а около 11% – със собствен бизнес.

Какво харесват архитектите
Според проучването около 56% от работещите в тази област у нас са жени, докато мъжете са 44%. За сравнение по данни на Европейския съвет на архитектите мъжете в професията в Европа като цяло преобладават (63%) за сметка на жените (28%). Близо една четвърт от завършилите архитектура у нас са работили по специалността си като архитект или стажант в чужбина.

Жилищните проекти са най-предпочитани от страна на българските архитекти. В София интериорните проекти изпреварват по предпочитание образователните и културни сгради. За сметка на това опазването на културното наследство и образованието са области, които привличат повече интереса на професионалистите в страната, отколкото на тези в столицата.