Професиите на бъдещето или ще се конкурират с машини, или ще създават машини

„Има два подхода към бъдещето на традиционните професиите и те могат да са паралелни. Първият засяга един цял набор от роли, свързани с конкуренцията с машини. Уменията за решаване на проблеми, творческите умения и управлението на междуличностните отношения – това са все конкурентни предимства на хората към този момент. Вторият е свързан със създаването на тези способни машини и наличието на хора, които могат да ги проектират и управляват.“, пише economy.bg

Съскинд е съавтор и на бестселъра „The Future of the Professions“. В книгата той изследва влиянието на технологиите и особено на изкуствения интелект върху професиите и обществото като цяло. В Пловдив той изнесе лекция на тема „Бъдещето на професиите“.

„Хората трябва да научат онези неща, които биха им позволили да се конкурират с машините или трябва да се опитат да се превърнат в хора, способни да създават машини.“, каза още Съскинд.