Пазарът на труда достига своя пик

Безработицата в страната през септември е 6.1%, показват сезонно изгладените данни на Евростат. Показателят се понижава съвсем леко спрямо август, но за последната половин година статистиката отчита незначителни промени, като делът варира между 6.2% и 6.1%, пише capital.bg.

Подобна е картината и в номинално отношение – броят на хората, които нямат работа, а си търсят, се задържа на малко над 200 хиляди от май насам. В същото време бизнесът продължава да посочва като проблем липсата на подходящи кадри. Възможно е застоят да е временен, но ако данните останат на тези нива, ще потвърдят опасенията на някои икономически анализатори, че пазарът на труда достига своя пик.

Същевременно и безработицата в ЕС остава непроменена спрямо нивото си от август. Хората без заетост представляват 7.5% от активното население на 28-те страни членки към края на септември, което е най-ниското ниво от ноември 2008 г. Номинално обаче статистиката показва понижение – със 116 хил. души до малко над 18.4 милиона.

200 хиляди търсят работа

Броят на безработните в България пада с 4 хил. до 202 хил. души на месечна база, а на годишна промяната е с 29 хил. надолу. Като дял от активното население изменението представлява спад от 1.1 пр.п. спрямо септември 2016 г. Предкризисният минимум от 5% обаче все още е далеч.

Европейската статистическа служба не предлага по-подробна разбивка на месечна база, но данните на НСИ към края на второто тримесечие показват, че над половината от регистрираните безработни в бюрата по труда си търсят работа от над една година. Над една трета пък са нискоквалифицирани – с основно, начално и по-ниско образование. Това поставя под въпрос доколко още може да пада безработицата без структурни реформи, които да свият разликата между търсените от работодатели умения и тези, които предлага работната сила.

Безработицата в ЕС

Данните на Евростат показват, че пазарът на труда в ЕС все още се възстановява от кризата. През септември безработицата в съюза остава непроменена на месечна база, но на годишна изменението е видимо – с 0.9 пр.п. надолу до 7.5%. Не е изненада, че най-голям спад спрямо миналогодишните нива отчитат държавите, в които делът на безработните е най-висок. Това са Кипър (с 2.7 пр.п. до 10.3%), Испания (с 2.4 пр.п. до 16.7%) и Гърция (с 2.4 пр.п. до 21%).

В същото време има страни, при които безработицата е под така наречената „естествена норма“ (около 5%), която се постига при възможно най-пълната форма на заетост предвид търсенето и предлагането. Към момента сред страните – членки в ЕС, осем държави са на или под това ниво, а най-ниска безработица отчитат Чехия (2.7%), Германия (3.6%) и Малта (4.1%).