Отговорен счетоводител

Клиентът ни е специализирано счетоводно предприятие, с над 15 години професионален опит в обслужването на български и международни клиенти. Търсим професионалист, който да се присъедини към екипа на позиция ОТГОВОРЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:

– Текущо счетоводно отчитане на стопанските операции;
– Организация и контрол на документооборота;
– Подготовка и подаване на месечните ДДС декларации, месечна/тримесечна отчетност към НСИ и БНБ, както и други предвидени в приложимото данъчно законодателство декларации;
– Изготвяне на регулярни месечни/тримесечни справки за финансовото състояние на обслужваните дружества;
–  Съставяне на годишните финансови отчети в съответствие с НСФО за МСП;
– Комуникация с клиентите за изясняване и решаване на текущите счетоводни въпроси.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА: 
– Висше икономическо образование;
– Професионален опит на подобна позиция минимум 3 години;
– Познаване на данъчно-счетоводното законодателство и аналитичен подход в прилагането му;
– Свободно ползване на стандартен счетоводен софтуер;
– Умение за обработка на счетоводна информация в Excel;
– Свободно ползване на английски език на работно ниво.

ЛИЧНИ КАЧЕСТВА:

– Самоорганизираност и отговорност към поверените задачи;
– Внимание към детайла и аналитичен подход в работата;
– Мотивираност за дългосрочно развитие, свързано с позицията в компанията;
– Енергичност и отлични комуникационни умения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО:

– Мотивиращо месечно възнаграждение и периодични бонуси, обвързани с резултатите и професионалната компетентност;
– Поддържане на висока професионална квалификация, чрез достъп до специализирани платформи и обучения;
– Ваучери за храна;
– Дългосрочна заетост в приятна работна атмосфера и офис на комуникативна локация.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас и считате, че Вашите професионални умения и знания отговорят на изискванията, моля кандидатствайте, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер: 1783/ 30.09.2014.
Услугите към кандидатите са безплатни.
Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

    Прикачи файл:

    [recaptcha]