Образование за бъдещето

Двудневен форум в София ще събере предприемачи, учители, университетски преподаватали и представители на администрацията
Образование за бъдещето
Двудневен форум в София ще събере предприемачи, учители, университетски преподаватали и представители на администрацията.
Какво образование ще ни е нужно за бъдещето, какви умения да притежаваме за успешна реализация, как направим учителската професия по-привлекателна и да улесним достъпа до нея за мотивирани и способни хора?

На тези и още въпроси ще търсят отговори предприемачи, учители, университетски преподаватели, обучители на учители и представители на държавните институции по време на форума „Образование: За бъдеще“. Той ще се проведе на 23 и 24 ноември в София. В петък програмата е в зала 3 на НДК, а в събота ще се проведат пет паралелни сесии.

Участниците в двудневния форум ще представят успешни или обещаващи практики в училище, извън училище, инициативи на бизнеса и публично-частни партньорства. Темите в програмата са посветени на това как трябва да изглежда образованието, за да ни подготви за бъдещето. Ще бъдат представени работещи практики от образователната система и ще се обсъждат решения на това как да подготвим младите хора за бързо променящите се професии и за успешна реализация в България. По време на форума Стефан Херманс от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия ще съобщи и изводите от доклад на Европейската комисия с обзор на образованието в България през 2018 г.

Специално участие в дискусията в събота ще вземе преподавателят от Педагогическия факултет на Университета на Дуисбург-Есен, Германия, проф. Херман Абс. Той ще представи резултати от изследване на мотивацията и подготовката на учители, обучени в различни форми на педагогическа подготовка, и ще говори за това как учителската професия може да стане привлекателна за повече способни и мотивирани хора. Опита си в привличането и подкрепата на учители ще споделят директори на училища, а млади преподаватели ще разкажат какво ги е задържало в професията.

Автор: karieri.bg