Няма неефективен метод при интервю за работа

„Кандидатите споделят“ попита Анита Атанасова, специалист Човешки Ресурси с девет години опит в областта, за добрите практики и предизвикателствата, на които е била свидетел в процеса на търсене на работа. Оказва се, че сред интервюиращите има професионалисти, които умеят да предразположат кандидата и оставят добро впечатление у него, независимо от крайния изход на процеса на подбор. От друга страна, на някои работодатели липсват необходимия опит и умения за провеждане на интервю, което води до погрешни заключения за профила на кандидата и дава неадекватни резултати. За Анита са важни контактите с хора извън нейния професионален кръг, както и личната връзка с интервюиращия. Според Атанасова, има място за всеки кандидат, стига той да открие точната позиция и компания, казва тя в проекта на Human Capital Store.HSC: Защо търсите нова работа?

Анита: Разделих се с последния си работодател.

HSC: Какво правите, за да намерите нова работа?

Анита: Кандидатствам по обяви в специализирани сайтове и добавям нови специалисти в областта за подбор в LinkedIn.

HSC: Какви източници ползвате, за да намерите подходящи за Вас свободни работни места?

Анита: Освен сайтовете, ползвам и познанствата си с хора извън моя кръг.

HSC: Разкажете за случай, който според Вас е пример за добра практика при процеса на подбор.

Анита: За мен добра практика при процеса на подбор е способността на провеждащия интервю да предразположи кандидата, така че да извлече максимално много от разговора си с него. Пример е една дама, която е представител на гигант в производството на безалкохолни напитки. Изключителен професионалист, който направи така, че да не усетя как е минал час. Тя представи фирмата и условията, без да спести каквото и да е, и въпреки че не удовлетворявах напълно един от критериите, ми предложи да държим връзка и при нужда да й се обадя за следващ открит проект при тях.

HSC: Кой метод, използван в процеса на подбор, според Вас е най-ефективен?

Анита: Личният контакт е много важен, но всеки процес в подбора носи своя принос за намирането на подходящия кандидат.

HSC: Разкажете за случай, който според Вас е пример за лоша практика при процеса на подбор.

Анита: Бях поканена от компания посредник за позиция HR Business Partner в международна фирма в областта на строителството. Там една от дамите ме разпитваше с огромен интерес за опита ми, който не е в областта на човешкия ресурс. След което, дамата, която ме беше поканила на интервюто, ме попита защо съм се разделила с последния си работодател. На база 20 минутен разговор, без да засегне опита ми като HR, последната заключи, че съм емоционално объркана и не знам какво искам.

HSC: Кой метод, използван в процеса на подбор, според Вас е най-неефективен?

Анита: Няма неефективен метод, има погрешно или непълно използван такъв.

HSC: Какво е важно за Вас, за да приемете дадено предложение?

Анита: Личната връзка с интервюиращия.

HSC: Какви източници ползвате, за да намерите информация за бъдещ работодател?

Анита: Интернет, познати и препоръки.

HSC: Има ли нещо, което съм пропуснала да Ви попитам, а е важно да се знае?

Анита: Не.

HSC: Какво е Вашето послание към тези, които ще прочетат това интервю?

Анита: Всеки има и намира своето място.

HSC: Какви са препоръките Ви към проекта „Кандидатите споделят”?

Анита: Продължавайте да отразявате опита ни. Той ще е полезен за всички онези след нас, които търсят работа.