„Нестле България“ отвори фабриката си за ученици

Компанията участва в проект за дуално обучение на младежи.
„Нестле България“ отвори фабриката си за над 100 ученици от професионални гимназии в столицата, които участваха в специално събитие в рамките на Международната седмица на дуалното образование (учене чрез работа). Мениджъри на компанията запознаха младежите с особеностите на няколко модерни професии.

„За „Нестле“ е много важно да подадем ръка на младите в един от най-важните етапи в техния живот – избора на кариерен път. Съвместно с българските образователни институции даваме шанс на бъдещите професионалисти за едно по-успешно кариерно развитие“, заяви Емануел Артур, изпълнителен директор на „Нестле България“.

Компанията участва в проекта ДОМИНО – абревиатура на „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“, финансиран от Швейцария по линия на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Nestle needs YOUth

Nestlé има над 20-годишен опит в стажантските програми и в наемането на младежи на работа. В рамките на инициативата „Нестле се нуждае от младите хора“ (Nestle needs YOUth) в България над 400 младежи под 30-годишна възраст са започнали постоянна работа, стаж или практика на различни нива и в различни отдели на компанията за периода 2014-2016 г. „Нестле България“ пое ангажимент да продължи със стажантските програми, обучения и подготовка за работа, като до 2020 г. предложи възможности за работа и учене на още над 300 младeжи.

В глобален план до 2020 г. Nestlé ще предложи 15 хил. стажантски програми и обучения, като част от цялостния си ангажимент да осигури 35 хил. работни места за младежите в Европа, Близкия Изток и Северна Африка. За периода 2014-2016 г. в Европа компанията вече е осигурила над 32 хил. възможности за работа и стаж, надхвърляйки първоначалната си цел от 20 хил.

Проектът ДОМИНО

Бюджетът на ДОМИНО е 3.53 млн. швейцарски франка, като 15% от тях са съфинансирани от българското Министерство на образованието и науката.

Изпълнението на проекта започна през 2015 г. Учениците от Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ в София и Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък първи започнаха дуално обучение по две професии по швейцарския модел. През следващата година се включват още 14 училища, а партньори по ДОМИНО са 60 водещи български и чуждестранни фирми.

През учебната 2018/2019 г. 1 600 ученици в 32 професионални гимназии в 19 града в цялата страна се обучават по дуалната система по общо 11 професии в рамките на ДОМИНО. Техни партньори са над 170 фирми български и чуждестранни фирми.

Автор: Мара Георгиева/karieri.bg