Над 65% от компаниите ще наемат нов персонал тази година

Близо две трети от компаниите – 65.1%, ще търсят да наемат на работа нов персонал през следващите 12 месеца, пише karieri.bg . Това сочат данните от второто анкетно проучване на Агенцията по заетостта сред работодателите за потребностите им от кадри, проведено онлайн през втората половина на 2018 г. В допитването са участвали общо 5708 компании от всичките 28 административни области в страната. Полученият резултат е с 4.1 процентни пункта повече спрямо проведеното първо проучване през февруари 2018 г. и очертава тенденцията за увеличаване търсенето на кадри през 2019 г., посочват от агенцията.

Най-голям брой свободни позиции са заявени в София, Пловдив, Варна и Бургас, а най-резервирани са работодателите в областите Разград, Видин, Кюстендил, Силистра, Монтана, Перник, Търговище и Ямбол. Сред най-търсените кадри са машинни оператори, продавачи, строители, камериери и готвачи. От професиите, изискващи специфична правоспособност или висше образование, нужда ще има от шофьори, а над 12% от общия брой заявени потребности са търсените инженери, както и специалисти в здравеопазването. Над 10% са необходимите специалисти за образователната система.

По отношение на уменията и компетентностите на търсените кадри резултатите показват, че към момента за работодателите важни са най-вече личностните качества, докато за придобиването на порфесионални умения те разчитат на работния процес. Над 83% от анкетираните казват, че търсят в кандидатите умения за самоконтрол и дисциплина, а близо 62% – за работа под напрежение. От основните компетентности най-предпочитани за работодателите са уменията за инициативност и предприемачество (35% от запитаните) и общуване на роден език (близо 20%).

Около три четвърти от работодателите ще се нуждаят от висшисти след три години, показва още анкетата. Най-търсени ще са инженерите по електротехника, електроника и автоматика (12%), машинните инженери (11%) и програмистите (9%). Най-малко потребност ще има от юристи и инженер-химици. Популярните направления като „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“ са в средата на класацията със 7-8%.

Търсенето за средни специалисти също се очертава като значително в следващите три години. Сред най-необходимите професионални направления са тези в производствените технологии – текстил, облекло, обувки и кожа, следвани от строителните специалисти, както и от специалистите по машиностроене, металообработка и металургия и специалистите по хранителни технологии. Символично ще е търсенето след три години на средни специалисти в химичните технологии, денталната медицина, медицинската диагностика, финансите, банковото и застрахователното дело, счетоводството и данъчното облагане, минното дело и горското стопанство.