Над 28 хиляди души в Шуменско не работят и не търсят работа

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Шумен през 2017 година са 28.7 хил, сочат данните на местното Статистическо бюро. Това са хора, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период. През 2017 г. в област Шумен икономически активните лица (заети и безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 84.7 хил., или 74.7% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност се повишава с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2016 година, съобщава Дарик радио.

Общият брой на заетите лица достига 73.8 хил., или 49.5% от населението на 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.1 хил., от които 40.0 хил. (56.3%) мъже, а 31.1 хил. (43.7%) жени. В посочения възрастов интервал най-голям е делът на заетите в граници от 35 до 44 години – 27.0%, а най-нисък във възрастта от 15 до 24 години – 6.5%.

Делът на заетите лица с висше образование достига 26.3% от всички заети лица. Със средно образование са 54.3%, а с основно или по-ниско – 19.4%.Коефициентът на заетост за населението между 15 и 64 години е 62.7% и е с 1.4 процентни пункта по-висок спрямо 2016 година. Коефициентът на заетост при мъжете е 69.2% и е по-висок от този при жените – 55.9%.