На трето място сме по продължителност на работната седмица

Средно сме работили по 40 ч. и 48 мин. седмично на основната си работа. Изпреварват ни само съседните Турция (46 ч. и 48 мин.) и Гърция (42 ч. и 18 мин.), съобщава infograf по данни на европейската статистика. Една от причините за „високите стойности“ е, че България е страната с най-нисък дял на работещите на непълен работен ден в ЕС, пише Факти.бг.
Най-малко са работили в Холандия (30 ч. и 18 мин.), Дания (32 ч. и 54 мин.) и Норвегия (33 ч. и 18 мин.).

Средното равнище за изработени часове за една седмица за Европа е 38 ч. и 1 минута.

България е една от многото европейски държави със стандартен работен ден от 8 часа. Само пет са държавите с по-кратък работен ден (Италия, Франция, Дания, Турция и Белгия), а в Норвегия и Швейцария той е 9 часа.

Всички останали европейски страни имат 8 часов стандартен работен ден, като средната продължителност е 7,9 часа.

Страната ни се намира почти в средата по продължителност на платения годишен отпуск. На служител с трудов стаж от една година в България се полагат най-малко 20 дни отпуск при средното 21,5 дни за Европа.

Най-продължителен отпуск имат във Финландия и Франция (по 30 дни), следвани от Великобритания с 28 дни и Италия с 26.

Най-малък е минималният отпуск в Турция (само 14 дни), Азербайджан (15 дни), Босна и Херцеговина, Казахстан, Украйна и Беларус (по 18 дни).

Почивните дни на национални празници в България през 2017 г. са 17, като 12 от тях се падат между понеделник и петък, а 5 са през уикендите.

Повече празнични дни има само в 4 други държави, а в Армения и Грузия те също са 17.

Най-много почивни дни има в Азербайджан (28), като 21 дни са през работната седмица, а 7 през уикендите. На второ място се нарежда Казахстан с 21 национални почивни дни, от които 17 са през седмицата.

Най-малко са националните празници и почивни дни в Ирландия (9), като само един от тях е през уикенда. Следват Белгия и Люксембург с по 10 почивни дни.

Българите се нареждат на трето място по изработени часове за една седмица за последното тримесечие на 2016 г. по данни на Евростат.