Младежка заетост чрез модерно образование

На 5 октомври 2017 г., в “Betahaus”, гр. София се проведе младежка конференция на тема: „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество” (BE- educated, employed and entrepreneurial).

Събитието се организира от Фондация Българска Памет, в партньорство със Столична община, район „Лозенец“, в рамките на проект „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“ (Be – educated, employed and entrepreneurial), с финансовата подкрепа на Столична Община, Програма Европа 2017.

Основна цел на проекта е да даде възможност за пълноценно и активно участие в обществения живот на 60 ученици oт училища на територията на район „Лозенец“, на възраст между 16–18 г., чрез провеждане на двумодулна младежка конференция с представители на местната власт, образователните институции, неправителствения сектор и предприемаческата екосистема в София, насочвайки вниманието върху необходимостта от:

  • изграждане на мост между технологиите и образованието, чрез въвеждане на все повече интерактивност във формалното обучение;
  • придобиване на предприемачески умения в образователния процес, полезни както за създаване на самостоятелен бизнес, така и за проява на предприемчивост във вече съществуващи организации;
  • създаване, чрез посредничество на местната власт, на по-добри условия за партньорство между образование-бизнес с цел по-добри перспективи за професионална реализация на младите.

Младежите по проекта са селектирани чрез провеждане на конкурс за есе на тема: „Моите идеи за модерно образование в онл@йн епохата“.

Като резултат от проведената младежка конференция, на база проведените дискусии и генерираните предложения, свързани с модернизиране на образованието чрез дигитални технологии и предприемачество, с цел повече възможности за заетост сред младите, ще бъде изготвен двуезичен наръчник (на български и английски език): „Дигитални технологии и предприемачество за модерно образование“, който ще се разпространи сред всички училища на територията на Район „Лозенец“ и заинтересованите страни по темата.

Резултатите ще бъдат представени на съвместна пресконференция от кмета на район „Лозенец“ – Любомир Дреков и председателя на Фондация Българска Памет – д-р Милен Врабевски.