Ким Лейшнър: Лидерите трябва да формират свое разбиране за успех

Все повече хора се обединяват около схващането, че лидерството е пътешествие, осеяно с много отговорности и неизвестни. Какво разграничава успешните водачи от останалите и как организациите могат да привлекат, развият и задържат лидерски талант? С тези въпроси economy.bg се обърна към Ким Лейшнър. Тя е професионален сертифициран коуч (PCC), IAF, магистър по невро-лингвистика и SCF. Ким ръководи международни програми за личностно и професионално развитие повече от 20 години. Част от нейните клиенти са коучове, heart-base leaders, висш мениджмънт, мениджъри, лидери и предприемачи по цял свят. Отдадена е на разгръщането на човешкия потенциял. Стимулира и подкрепя клиентите си да стават по-добри и съзнателно да разширяват обсега си на влияние върху околните. Ким също е старши треньор и член на преподавателския състав на международния доставчик на програми за човешко развитие, насочени към решения, както и на програми за обучение на коучове на ICF (ICF-ACTP) и е водила обучителни програми, свързани с коучинг, на пет континента и над 11 страни по света.

Свързахме се с Ким по повод нейното участие като гост-лектор на Националната конференция по лидерство и коучинг, която ще се проведе на 25 и 26 октомври в Captial Fort. Ето какво сподели тя пред екипа на Economy.bg:

Ким, работите с бизнес лидери от водещи компании. Какво разграничава успешните хора от останалите?
Какво е успехът? Лидерите трябва да формират свое разбиране за успех въз основа на своите автентични личностни ценности. Това е белегът, по който се разпознава истинският визионер. Успехът е нещо, което всеки човек трябва да определи сам за себе си. Ценностите на човек могат да бъдат източник на енергия, мотивация, вдъхновение и устойчивост.

Какви въпроси трябва да си зададе един лидер, за да постигне високо ниво на осъзнатост?
Най-добрите въпроси, които можем да си зададем, са тези, които вътрешният глас ни диктува. Трябва да бъдем емоционално заредени, отпочинали и спокойни. Затова и едно от най-добрите неща, които един лидер, желаещ да постигне осъзнатост, може да направи, е да задели време в ежедневната си рутина за медитация. Науката показва, че дори 5 минути на ден оказват благотворно влияние върху здравето ни. Освен това този тип практики ни позволяват да останем в настоящия момент, да бъдем ефективни, откликващи, устойчиви.

Кои фактори оказват най-голяма роля при задържането и развитието на лидерите в една организация по Ваши наблюдения?
Всеки един човек е потенциален лидер. Повечето от нас искат да знаят, че приносът ни се цени. Лидерите желаят възможност да допринасят, да учат и да се развиват по начин, който носи полза за организацията и за тях самите. Организации, които имат гъвкави вътрешни системи за развитие на своите хора и стимулират своите лидери да израстват, запазват привлекателността си за талантите. Всички ние имаме ресурси, които не ползваме и творчески потенциал, за който може и да не подозираме. Когато ни се даде възможност за развитие, ставаме по-лоялни и отдадени на системата, която ни подкрепя в нашето начинание.

Как изглежда бъдещето на коучинга?
Коучингът вече се утвърждава като необходимо лидерско умение. Винаги ще има нужда и от специализирани, външни коучове. Причината е, че външен човек може да предложи по-голяма обективност.

Кое е най-важното нещо, което бихте искали хората да научат от вашатa презентация по време на Националната конференция по лидерство и коучинг?
В конференцията ще се включа с две участия. Първата ми презентация ще е свързана с принципите, които управляват всяка една система. Когато приложим системен подход към организациите, в които работим, можем много по-ясно да видим какво трябва да бъде променено. Във втората ми презентация фокусът ще бъде способността ни да възприемаме огромно количество информация и защо е важно да се научим да се концентрираме, да бъдем в настоящия момент и да чуваме.