Колко хора работят в софтуерния сектор?

В разрез с прогнозите от миналата година за ръст от 5%, броят на новите работни места в софтуерната индустрия, разкрити през 2016, се е увеличил с 9% или 1,897 позиции – почти три пъти повече от 2012 г. Това показва тазгодишното издание на Барометъра за състоянието на софтуерната индустрия на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). През последния петгодишен период на развитие на софтуерния бизнес в България (2011 г. – 2016 г.) броят на работните места е нараснал с 67% – от 13 627 позиции през 2011 до 22 703 позиции през 2016 година, пише economy.bg.

От БАСКОМ обръщат внимание, че цитираният общ брой на заетите в софтуерната индустрия не включва ИТ специалистите работещи в други браншове, като напр. банковия сектор, където има изградени сериозни екипи от програмисти и ИТ експерти. Не са включени и заетите в микро компаниите. По непотвърдени данни, общият брой на работещите в индустрията за 2016 г. достига близо 25 000 заети.

Прогнозите за 2017 г. сочат, че броят на новите работните места в софтуерната индустрия в България ще забавят ръст до 8% или 1 722 отворени нови позиции. ИТ специалистите са 89% от всички служители в бранша, като една трета от тях са жени. Над 90% от работните места са заети от младежи под 35 годишна възраст.

Поради недостига на ИТ специалисти в компаниите от сектора почти непрекъснато има нови отворени позиции, като често за запълването на някои от тях – софтуерни разработчици и софтуерни архитекти, на фирмите са необходими над 8 седмици.

В бранша продължават да работят едни от най-висококвалифицираните и добре заплатени специалисти в България, като средното възнаграждение в сектора е близо четири пъти по-високо от това за страната.