Кариерно консултиране за фирми

От изключителна важност е управлението на човешкия капитал да се развива в правилната посока, за да може работният процес да е ефективен и да носи добавена стойност на компанията. Кариерното развитие и консултиране има за цел да осигури на компанията професионалисти, които да заемат важни и отговорни позиции. Кариерното консултиране обучава, мотивира и стимулира всеки човек. То помага на служителите да индентифицират своята професионална отговорност и да развитият пълния си потенциал. Кариерното развитие се справя с преодоляването на психологичните и социални бариери в професионалната среда. Имате ли желание да подобрите социалните условия в компанията си? Ако отговорът е „да“ доверете са на нашия професионален екип за услугата “Кариерно консултиране“. Наша професионална кауза e да се фокусиране върху наемане, задържане и развитие на потенциала на служителите, да подобрим ефективната работа на екипите и тяхното желание за професионално израстване.Опитът ни в областта на човешкия капитал ни позволява максимално да създадем стратегия за задържане на надежните и ключови служители в компанията и да повишим капацитета и развитието на потенциала на всеки един служител. Ние, екипът на Human Capital Store, сме етични и нашата оценка е безпристрастна и напълно мотивирана. Наясно сме, че всеки служител изисква все повече от работата си, а работодателят или мениджър Човешки ресурси, желае да задържи и развие служители  си, които притежават висок потенциал. Основен фактор при повечето хора, когато избират професия или ново работно място, е възможността за развитие в рамките на компанията, възможността „да направят кариера“. Това е и основният мотив, който кара хората да се ангажират дългосрочно към дадена компания и да останат лоялни към нея не само като организация, но и като ценности. Кариерното консултиране, което Ви предлагаме, ще повиши не само мотивацията на служителите Ви, но и ще допринесе за развитието на Вашия бизнес и ще е в основата на успеха Ви в дългосрочен план. От друга страна, кариерното консултиране ще помогне на служителите Ви да изяснят професионалните си цели, да създадат конкретни планове и да начертаят яснистъпки за тяхното реализиране. Това са общи целикакто за служителя, така и за мениджъра и собственика на съответната компания.
Нашата роля е да открием най-прекия път, който всеки отделен служител да извърви,както и конкретните умения, които ще са му необходими за осъществяването на професионален прогрес. Благодарение на нашето кариерно консултиране, ще идентифицираме позициите, които са ключови за организациятаи се нуждаят от повишено внимание. За да могат служителите да се развиват, като по този начин и самата организация ще се развива и ще става все по-печеливша. Професионалният екип на Human Capital Store буди доверие и ще оцени реално потенциала на всеки един член от екипа на конкретната организация. Консултацията с насевид поощрение за служителите, тъй каточрез нас, те ще начертаят своята реалистична перспектива за това накъде трябва да върви всеки един от тях, за да промени кариерата си към по-добро и да е още по-успешен и ефективен в работата си. След целенасочения анализ на служителите, ние ще изготвим аргументирана и лична обратна връзка за стремежите, мотивацията и отдадеността нахората,които работят в организацията. Моделът ни на работа е базиран на ефективни инструменти за оценка и анализ, благодарение, на които постигаме споделено разбиране за уменията и поведението на работното място на всеки един отделен служител. Именно това стои в основата на успеха на всеки бизнесна всяка организация. Кариерните възможности, които компанията предоставяса основен и решаващ фактор за задържането на таланти и лоялни служители и екипът на Human Capital Store може да бъде Ваш надежден партньор в тази насока.
Притежаваният GCDF сертификат, който нидава правото да предлагаме тази услуга е с номер GCDF0477-BG от 25.01.2011г.