Как да проучвате фирмата, в която кандидатствате

Human Capital Store: Здравейте, Йордан! Бихте ли ни се представители в коя сфера работите, респективно търсите работа в момента, както и какъв е професионалният ви стаж до момента?

Йордан: Занимавам се с финанси и в момента си търся работа като счетоводител или финансист. Имам 18-годишен професионален опит в областта.

Human Capital Store: Каква е причината да търсите нова работа в момента?

Йордан: Работих дълги години в чужбина, но се случи така, че ми се наложи да се върна в България по семейни причини. И в момента отново съм на пазара на труда.

Human Capital Store: Какво правите, за да намерите максимално добра и в кратки срокове нова работа?

Йордан: В основни линии се стремя да бъде конкурентоспособен на пазара на труда. Затова и усилено повишавам и професионалната, и езиковата си квалификация.

Human Capital Store: Кои са основните източници, които използвате, за да намерите подходяща за Вас работа и да се ориентирате в предлаганите в момента свободни работни позиции?

Йордан: Най-често влизам в специализирани сайтове за обяви за работа. Освен това, редовно проверявам и корпоративните такива на конкретни компании и дружества, които представляват интерес за мен и биха намерили в мое лице нужния кадър за попълнение на екипа им. Разбира се, съвсем отскоро съм част и от мрежата за специализираните услуги и агенции по подбор на персонал.

Human Capital Store: Бихте ли ни разказали за конкретен случай, в който лично вие сте се натъквали на наистина добра практика за подбор на персонал?

Йордан: Имах посещение в една агенция за подбор на персонал, където техен консултант внимателно разгледа автобиографията ми. След това ми даде конкретни препоръки какво съм пропуснал да напиша в нея, за да бъде моята кандидатура по-атрактивна при следващото й разглеждане от потенциален бъдещ работодател.

Human Capital Store: Кой е най-ефективният според Вас метод за подбор на персонал?

Йордан: Този, който съчетава подробното преглеждане на автобиографията с детайлното интервю. Само така, провеждащият интервюто би могъл да придобие пълна представа за кандидата и да види какви са комуникативните му умения на практика.

Human Capital Store: Може ли да се сетите за конкретен случай, който да е пример за лоша практика за подбор на персонала?

Йордан: Да, ще ви разкажа за такъв. Бях отново на среща в голяма и популярна агенция за подбор на служители. Разговорът ми с консултанта обаче беше крайно разочароващ: формални въпроси, никаква детайлност, без каквато и да е задълбоченост в разглеждането на моята автобиография. В крайна сметка, служителят не успя нито да ми помогне с конкретен съвет, нито дори да ми даде конкретно мнение за моето резюме. Той завърши с банално изказване колко е голяма конкуренцията на пазара на труда и добави, че ще ми е нужно повече време, за да си намеря работа. Без конкретика, без индивидуален подход спрямо мен като кандидат.

Human Capital Store: В тази връзка, кой е най-неефективният метод за подбор на персонал според Вас?

Йордан: Категорично, за мен това е липсата на обратна връзка с кандидата, който трудно след това може да си обясни на какво се дължи разминаването на очакванията му с тези на неговия потенциален бъдещ работодател.

Human Capital Store: Можете ли да се сетите за друга практика, която ви е направила впечатление? Питаме Ви, защото двата примера, които давате, са подобни.
Йордан: Мога да дам и следния пример. Преди време бях поканен на интервю в стабилна българска фирма. Имах голямо желание да получа работата и според мен се представих на ниво. Разговорът беше много приятен, но в края на събеседването ми казаха, че са впечатлени от предишния ми трудов опит, от представянето ми на интервюто, но няма да се спрат на мен, защото не са убедени, че следващите 10 години не бих напуснал фирмата. Това много ме изуми като критерий за подбор на персонал и също така не ми стана ясно как са разбрали, че след 10 години няма да работя за тях.
Human Capital Store: А лично за Вас кое е най-важното, което би Ви накарало веднага да приемете дадено предложение за работа?

Йордан: Предпочитам да работя за компания с добра репутация, която е стабилна на пазара и предлага оптимална работна среда, в която царят разбирателството, екипна работа и най-вече професионален подход към отделните задължения и общата фирмена стратегия и политика.

Human Capital Store: А какви са Вашите основни източници, които използвате, за да се информирате за потенциалния ви бъдещ работодател?

Йордан: На първо място влизам в официалния сайт на компанията, за да придобия представа както за нейната основна сфера на дейност, така и за структурата й. Задължително намирам мнения, оставени от бивши и настоящи служители на фирмата – най-често в онлайн форуми. Разбира се, осъзнавам изцяло, че тези мнения не биха могли на 100% да отговарят на обективната истина, но те създават общата представа за положителните и отрицателните страни на самата компания и на протичащия в нея работен процес от гледна точка на служителя.

Human Capital Store: Остана ли нещо важно, което искате да споделите, но не сме Ви попитали?

Йордан: Бих искал да добавя, че би било оптимално и ефикасно агенциите за подбор на служители да положат още усилия в промотирането на своята дейност, за да достигнат услугите им до повече нуждаещи се от нова работа кандидати, както и да разширят тези услуги в по-мащабен план.

Human Capital Store: За финал, ще Ви помолим да отправите и своето лично послание към тези, които четат статиите ни.

Йордан: Ще се повторя, но за мен е важно отново да го кажа: най-важното е да бъде осъществен качествен диалог между кандидата и агенцията за подбор на служители или дадена компания. Срещата очи в очи е изключително важна.

Human Capital Store: А какво са личните ви препоръки към проекта „Кандидатите споделят“?

Йордан: На мнение съм, че вървите в правилната посока и че инициативата ви е чудесна. Мога да препоръчам да разширите обхвата от кандидатите, които интервюирате, като ги подбирате с различни сфери на дейност, възраст, професионален опит и т.н.