Какъв е профилът на типичния български предприемач?

Мъж, 25 – 34 годишен, със средно образование, живее в София, продължава да е в сферата на търговията на дребно или едро, мотивиран е от подобрение. Такъв е типичният български предприемач в ранна фаза – т.е. в процес на създаване на компания или функционираща фирма през последните 42 месеца, според втория Национален доклад на GEM за предприемачеството в България, пише economy.bg. Данните от доклада показват, че през 2016 г. нивото на предприемаческата активност в начална фаза у нас се покачва с 1,3% спрямо 2015 г. (4,8% през 2016 г. спрямо 3,5% за 2015 г.). Този индикатор измерва дела на пълнолетно население, който е в процес на стартиране или скоро е стартирал бизнес. Въпреки ръста на годишна база, тези стойности остават сред най-ниските в света. Интересно е обаче че независимо от много ниските нива на предприемачество в начална фаза в България, сравнително голям процент от тези предприемачески инициативи успяват да оцелеят достатъчно дълго.

“През 2016 г. 52,9% от пълнолетните българи гледат на предприемачеството като на добър избор на кариера в сравнение с 57,5% една година по-рано. 66,9% (71,5% през 2015 г.) се съгласяват, че в страната успешните предприемачи се радват на висок статус, а 40,7% (с 9,3 пункта по-малко от 2015 г.) считат, че предприемачеството редовно е обект на внимание от страна на медиите”, коментира д-р Венета Андонова, един от авторите на доклада

39,7% от пълнолетните българи през 2016 г. считат, че имат необходимите качества, за да стартират бизнес. Нивата на страх от провал намаляват спрямо миналата година – сега те са 25,1%. Това е под средната стойност от 33% от нивата в развитите икономики.

Анализът на причините за излизане на бизнеса показва, че най-разпространената е липсата на доходност. Делът на личните причини за вземане на решението за излизане остава значителен. Планираното излизане за първи път се класира на съществено място в списъка на причините. Тези явления може да се разглеждат като първи ранен сигнал за зараждането на един нов вид серийни предприемачи в страната.

“Забележително е, че осигуряването на условия за предприемачески възможности за младите хора има потенциала да намали процента на младежка емиграция и дори да стане един от основните фактори за стимулиране на завръщането на емигрантите, става ясно от доклада”, коментира Венета Андонова.