Инспекцията по труда: Работата на 27-и декември се заплаща като в почивен ден

Новите регламенти за почивните дни, които бяха приети миналия декември, внесоха смут в определянето на неработните дни тази година. Имайки предвид правилото за допълнителната почивка, когато празникът се пада през уикенда, 27-и декември се оказа почивен ден.

Обикновено допълнителните неприсъствени дни се дават в понеделник, след празничния ден. Имайки предвид, че понеделник и вторник (25 и 26 декември) също са празнични и почивни, държавата определи 27-и декември като компенсация за 24-и (Бъдни вечер), който се пада в неделя тази година, пише poligraff.net.

Това създаде известни колебания относно заплащането на труда за неприсъствения ден – 27 декември. От Инспекцията по труда поясниха, че тук са съотносими регламентите за работа в почивни дни. Размерът, с който трябва да бъде увеличено дневното възнаграждение, зависи от начина на отчитане на работното време – подневно или сумирано, както и дали лицето работи на ненормиран работен ден.

Във всички случаи – независимо от начина на отчитане на работното време, трудът, положен на официален празник, се заплаща с минимум 100% увеличение. Самият начин на отчитане на работното време – подневно или сумирано, както и дали лицето работи в условията на ненормиран работен ден, имат значение при заплащането на извънредния труд, положен в празнични и почивни дни.

Ако работното време се отчита подневно или лицето работи на ненормиран работен ден, положеният труд в празнични дни винаги е извънреден и също се заплаща със 100% увеличение. Така работникът или служителят трябва да получи увеличение на дневната си надница в четворен размер – удвоен размер на трудовото възнаграждение за работа на официален празник и удвоен размер за положения извънреден труд. Работата за тези лица в почивни дни, в случая и на неприсъствения 27 декември, също е извънреден труд. В този случай обаче надницата се увеличава с минимум 75% – само за положения извънреден труд.

При сумирано отчитане на работното време извънредният труд се изплаща с 50% увеличение, но едва в края на отчетния период, ако бъде отчетено полагането на такъв. В този смисъл самото полагане на труд в празничен и почивен ден не означава непременно полагане на извънреден труд и съответно той не се заплаща с увеличение.

За работа в дните на официални празници, работниците и служителите, за които е въведено сумирано изчисляване на работното време, имат право да получат не по-малко от удвоения размер на трудовото си възнаграждение, т.е. не по-малко от две надници. При полагане на труд по график при въведено сумирано изчисляване на работното време на неприсъствения 27 декември, законът не предвижда увеличение на възнаграждението.