МВнР набира стажант-аташета, ще подмладява българската дипломатическа служба

Министерството на външните работи подготвя конкурс за стажант-аташета. Целта е “подмладяване” на българската дипломатическа служба, посочват от ведомството. Конкурсът ще се проведе до края на годината, като успешно ще преминат общо 15 души. Всеки от избраните кандидати ще бъде прикрепен към делегация, пристигаща у нас в рамките на събитията по време на Председателството, съобщава poligraff.net.

”Българската дипломатическа служба се нуждае от подмладяване. Освен конкурсите за стажант-аташета, обмисляме и по-бърз кариерен ръст на младите дипломати”, коментира вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева.

За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да отговарят минимум на следните условия:

– Да са български граждани и да нямат друго гражданство, освен на държава-членка на ЕС;
– Да имат завършено висше образование със степен „магистър” в хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана;
– Да владеят най-малко два чужди езика, поне единият от които да е официален за ООН или работен за Европейската комисия (английски, френски, немски, руски, арабски и китайски);
– Да притежават компютърна грамотност;
– Да не страдат от хронично психическо заболяване;
– Да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

Онези кандидати, които владеят редки езици, като албански, арабски, гръцки, иврит, италиански, китайски, корейски, румънски, руски, скандинавски езици, турски, фарси, хинди, холандски и японски, ще имат предимство при равни резултати с техни конкуренти от писмената и устната част от изпита.

Писмената част ще включва три части. Първата е решаване на тест от затворен тип за проверка на общата култура, както и тест от психолог. Следва разработване на аналитично есе по външнополитическа тема от въпросите в току що публикувания конспект. Третата част ще сеъстои в  разработване на аналитично есе на един от езиците, с които се кандидатства. Текстът трябва да е с обем половин страница.