Четири въпроса, които да си зададем преди края на 2018

Каква беше 2018 за вас? Мариса Левин, основател и CEO на Successful Culture предлага 4 въпроса, които да си зададем преди края на годината. Седнете, вземете лист и химикал и отделете няколко минути, за да помислите, пише economy.bg . Може да споделите това предизвикателство с колеги, приятели, семейството… Ето и въпросите:

1. Кои са вашите 3 големи лични постижения, пробиви или важни събития през 2018?

Как изненадахте себе си? Постигнахте ли целта, която си бяхте поставили? Направихте ли стъпка към нова възможност, която ви е нужна, за да нарушите комфорта си или да развиете потенциала си?

2. Кои бяха 3-те най-трудни предизвикателства, които преодоляхте?

Как живота ви поваляше и как след това се изправяхте? Как вашата лична сила успя ви изненада? Как превръщахте препятствието в триумф?

3. Как съзнателно променихте кръговете си на влияние и хората, с които общувате? Какви са резултатите и ефектът от тези промени? Как ще поддържате и развивате тези нови взаимоотношения?

Към какво се стремихте – към менторство, растеж, вдъхновение, връзки или към забавление? От кои взаимоотношения, за които умишлено освободихте пространство и енергия, се нуждаете сега?

Докато растем и обстоятелствата около нас се променят, тези, от които имаме нужда от около нас, също се променят. И докато промяната на взаимоотношения често ни причинява временна болка или тревога, няма нищо лошо в разширяване или в свиването на нашите кръгове на общуване. Хората, които са ни помогнали да постигнем едно ниво на растеж (както в личен, така и в професионален план), често не са хората, които ще ни помогнат да достигнем бъдещо ниво на растеж.

4. Коя е думата, която описва 2019 за вас? Защо? Как?

Коя е вашата лична тема за 2019?