Център „Ринкър“ ще финансира четири бизнес идеи с по 20 хил. лв.

Програмата подкрепя бъдещи предприемачи с обучения, менторство и пари.
Rinker Youth Challenge е най-новата акселераторска програма на Център „Ринкър“ за предприемачество и обучения към фондация BCause. Тя е подкрепена от американската Citi Foundation на Citibank в рамките на инициативата Pathways to Progress („Пътеки към прогреса“).
Целта на Rinker Youth Challenge е да развие предприемаческо мислене и лидерски умения сред младите хора чрез обучения, менторство и финансова подкрепа. В края на програмата четирите най-добри идеи ще получат безвъзмездно стартово финансиране от по 20 хил. лв.
Кандидати могат да бъдат ученици, студенти или наскоро завършили на възраст от 17 до 26 години. Допустимо е участието и на по-възрастни, но в екипа трябва да има поне един младеж с ключова роля, уточняват от центъра.
„Ние не сме само образователна програма, нито фонд за дялово инвестиране. Ние сме малко след ученическите мечти и малко преди реалния бизнес. Rinker Youth Challenge е място, където една идея може да укрепне, да се реализира и да пробие на пазара“, коментира за „Капитал“ Елица Баракова, изпълнителен директор на фондацията и на Център „Ринкър“.

„Влез в предизвикателството!“

Програмата ще работи с над 500 младежи от големите университетски центрове. За да достигне до повече участници, фондация BCause организира пет регионални форума „Влез в предизвикателството!“. На практика това са еднодневни обучителни интерактивни срещи на млади хора, които имат намерения или интерес към предприемачеството и устойчивите социални проекти. Участниците се срещат с местни успешни предприемачи, треньори и ментори, с хора със сходни интереси и идеи. Предвидени са обучителни сесии и индивидуална работа на екипите по начални бизнес идеи.

Първият форум вече се проведе във Велико Търново, следващият е насрочен за 29 ноември в София, а през януари 2019 г. предстоят срещи в Пловдив, Варна и Бургас.

Участието във форумите е свободно и безплатно, но изисква регистрация на сайта на Център „Ринкър“.

„Миксер“

„Миксер“ е следващ етап от акселераторската програма. Това е тридневен лагер, който ще даде възможност на избрани 120 участници да продължат да работят върху идеите си, да получат обратна връзка за тях, да се срещнат с успешно завършили акселераторски програми на „Ринкър“.

Кандидатстването за „Миксера“ става със заявка и не е обвързано със задължително участие в регионалните форуми. Екипът на центъра ще оцени заявките, включително и чрез специални видеоразговори. Предвижда се лагерът да бъде през март 2019 г.

Акселератор

Акселераторът е последната стъпка, преди участниците в него да се изправят пред журито. Той ще определи четирите екипа, които ще получат по 20 хил. лв. безвъзмездно начално финансиране.
В рамките на шест дни финалистите ще имат подкрепа за бизнес моделиране на идеите си, проверка на тяхната пазарна приложимост, ще усъвършенстват презентационните си умения и ще подготвят бизнес план за потенциални инвеститори.

По време на акселератора менторите ще разгледат финансовия план за първата година от стартирането на бъдещите компании и ще анализират нужните управленски умения за структуриране и управление на бизнеса.

В края на програмата всеки екип ще представи завършен бизнес план, за да бъде допуснат до големия финал, където ще се изправи пред жури от успешни предприемачи, професионалисти и експерти от различни сектори.

Това е шестата акселераторска програма на Център „Ринкър“. Кандидатите досега са 600, а участниците в програмата – 70. От тях са финансирани 18 с 265 хил. лв., като 13 победители са получили пълно финансиране от по 20 хил. лв., а 5 – поощрителни награди. Единадесет от подкрепените компании са активни на пазара.

автор: capital.bg