Най-силно усещане за бърнаут има при HR специалистите в телекомуникациите

HR специалистите в телекомуникационния сектор имат най-силно усещане за професионално прегаряне или т.нар. бърнаут сред работещите в сферата на човешките ресурси. След тях се нареждат HR експертите в сфери като счетоводство, одит и финанси, както и IT и контакт центровете. Това показва проучване, проведено по инициатива на HR специалиста Милен Великов (виж карето с повече информация за методологията). В допитването, реализирано в периода юли-август 2017 г., са участвали общо 739 HR професионалисти от широк диапазон от сфери. То няма претенции за изчерпателност и представителност, но дава и някои нюанси за работата на специалистите по човешки ресурси.

Професионалното прегаряне се характеризира с комбинация от психическо и физическо изтощение от работата. Като цяло резултатите показват, че усещането за бърнаут сред HR-ите е в средната норма (между 4 и 7.99 пункта). То се определя като най-силно при:
– хората на възраст 25-36 г., които често са устремени не само да правят кариера, но и търсят смисъл и удовлетворение от това, което правят;
– специалистите, които работят в големи екипи и големи компании, заради интензивността на работата им и по-сложните вътрешнофирмени комуникации;
– хората, които имат по-малко служебни пътувания, заради създаването на усещане за липса на динамика в работата им (макар че и тези, които имат по-чести пътувания също са по-склонни да се оплакват от бърнаут);
– HR специалисти, които работят извън София – по всяка вероятност, заради липсата на много възможности за кариерно развитие, анализира автора на проучването
– тези, които се занимават по-скоро с административна работа, заради рутината в задълженията им
– хората на позиция експерт или специалист спрямо мениджърите или директорите на отдели „Човешки ресурси“
– HR служителите в компании с американска собственост, макар че на практика разликата е минимална спрямо тези от европейските и българските.

Интересно е, че въпреки феминизирането на професията на HR специалиста (в самото проучване делът на жените също преобладава – 584 спрямо 155), разликата в усещането за бърнаут при жените (4.9) и при мъжете (4.8), е на сходни нива.