Бизнесът се подготвя за ерата на взаимодействие между човек и машина

Проучване сред директорите на компании от различни държави показва техните нагласи и планове за подготовка за новата ера на взаимодействие между човека и машината. Резултатите от него показват, че с навлизането в тази нова ера очакванията към нея си противоречат, пише cio.bg .

Приблизително половината от участвалите 3800 СЕО очакват автоматизацията да намали натовареността на служителите, докато останалата половина смята, че ще се случи точно обратното. 42% прогнозират, че в резултат поемането на рутинните задачи от машините, служителите ще бъдат по-удовлетворени от работата. В същото време останалите 58% не са съгласни с това.

Количествен анализ, подготвен от изследователската компания Vanson Bourne, потвърждават изводите в проучването The Next Era of Human-Machine Partnerships, проведено от Институт за бъдещето (IFTF) по поръчка на Dell Technologies. В изследването се прави прогнозата, че до 2030 година новите технологии ще променят взаимодействието човек-машина, ще го направят по-всеобхватно и наситено. 82% от висшите мениджъри смятат, че до пет години хората и машините ще се обединят и ще работят като един екип.

Участниците в допитването са разделени относно това, какво ни очаква в бъдеще – нови възможности или заплахи – и има ли нужда от противодействие на тези рискове. 48% казват, че колкото повече зависим от технологиите, толкова повече ще изгубим в случай на кибератака. 52% не се притесняват от това. 50% настояват за необходимост от конкретни планове за действие в случай на излизане от строя на автономните машини, а останалата половина няма мнение по въпроса. 45% смятат, че компютрите трябва да могат да различават добрите от лошите команди. А 55% не виждат необходимост от това.

Много компании внедряват дигиталните технологии в дейността си бавно и им отделят малко внимание. Едва 27% от компаниите са дигитализарали всичките си бизнес процеси. По-голямата част от компаниите (57%) изостават от бързите промени.

Като основни пречки пред превръщането в успешна дигитална компания до 2030 година се посочват:

  • липсата на дигитална визия и стратегия — 61%;
  • липса на подготовка на служителите – 61%;
  • отсъствие на съответната технология — 51%;
  • дефицит на финанси и време – 37%;
  • законодателни ограничения – 20%.

Макар да имат различно мнение за бъдещето и да се сблъскват с различни проблеми при преобразяването на бизнеса, всички ръководители на компании признават нуждата от трансформация. Значителна част от тях вярват, че в за пет години могат да постигнат успехи в тази трансформация, независимо от трудностите.

Участвалите в проучването вярват, че през следващите пет години ще постигнат конкретни успехи: внедряване на ефективна киберзащита — 94%; предлагане на продукти „като услуга“ — 90%; окончателно преминаване към софтуерно конфигурирана инфраструктура — 89%; изследователска и развойна дейност — 85%; прогнозиране нуждите на потребителите с помощта на изкуствен интелект — 81%.