Професиите на бъдещето или ще се конкурират с машини, или ще създават машини

„Има два подхода към бъдещето на традиционните професиите и те могат да са паралелни. Първият засяга един цял набор от роли, свързани с конкуренцията с машини. Уменията за решаване на проблеми, творческите умения и управлението на междуличностните отношения – това са все конкурентни предимства на хората към този момент. Вторият е свързан със създаването на тези способни машини и наличието на хора, които могат да ги проектират и управляват.“, пише economy.bg